Ruchy katolickie idą na wojnę z LGBT?

Zakaz wdrażania w Polsce „nowinek społecznych i politycznych” wcześniej niż po 200 latach obserwacji ich skutków na Zachodzie. To pomysł organizacji katolickich na walkę mniejszościami seksualnymi.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, wśród podobnych pomysłów jest też zakaz osiedlania się w Polsce mniejszości narodowych, jeśli mają wiele dzieci, bo to mogłoby grozić wynarodowianiem Polaków.

Kolejny projekt, autorstwa uczestników V Kongresu Rodzin w Krzeszowie na Dolnym Śląsku proponuje usunięcie przepisów, które „naruszają konstytucyjną definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety”, „zmniejszają ochronę dzieci przed demoralizacją” i służą „nadawaniu uprawnień środowiskom LGBT”. Chodzi m.in. o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, ratyfikowanej w 2015 r. przez Polskę. Drugi postulat to zmiana w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym przez dodanie przepisu mówiącego, że „małżeństwem w rozumieniu niniejszej ustawy jest tylko związek kobiety i mężczyzn”. Bardzo interesująca jest też petycja proponująca „objęcie prawną ochroną płci genetycznej człowieka oraz jego prawa do niezakłóconego rozwoju osobowego, zgodnie z naturalną dynamiką rozwoju osobowości”.

Pomysłów na takie akty prawne jest znacznie więcej i są one masowo wysyłane do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Niektóre są adresowane do Kancelarii Prezydenta i do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Rzeczpospolita, el

Podziel się: