Rozpoczyna się przebudowa wiaduktu nad przystankiem PST

Rozpoczynająca się przebudowa wiaduktu nad przystankiem PST Szymanowskiego poprawi sytuację pieszych i kierowców. W połowie listopada plac budowy przekazano wykonawcy robót. Prace potrwają niecałe dwa lata.

Do września 2020 roku zakończy się remont jezdni i schodów prowadzących na przystanek PST. Oznacza to, że nie będziemy już wtedy oglądać spękanej i zniekształconej nawierzchni, zdeformowanych krawężników i pokrytych korozją balustrad.

W ramach remontu powstaną m.in. nowe płyty jezdne wiaduktu z kapami chodnikowymi i dylatacją oraz nowe schody, wraz z balustradami. Wymieniona zostanie nawierzchnia.

Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia węzła z ruchu, roboty budowlane będą prowadzone w kilku etapach, w sposób nie zakłócający ruchu tramwajów pod remontowanym wiaduktem. Takie przeprowadzenie inwestycji pozwoli zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym do niezbędnego minimum.

W pierwszej kolejności rozpoczną się prace związane z demontażem obecnych i budową nowych schodów. W związku z tym, od końca listopada na pieszych czekają utrudnienia. Ograniczenia w ruchu drogowym pojawią się dopiero wraz z końcem stycznia 2019 roku. Schematy tymczasowej organizacji ruchu zostaną przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem.

Autor: UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: