Rozpoczęły się Poznańskie Dni Tolerancji. „Szacunek należy się każdemu”

fot. Sławek Wąchała

Warsztaty języka migowego, wykłady dla nauczycieli, spotkania, filmy, a nawet bezpłatne badania profilaktyczne. W stolicy Wielkopolski rozpoczęły się Poznańskie Dni Tolerancji, które potrwają do 30 listopada.

– Podczas Poznańskich Dni Tolerancji przypominamy, że otwartość i akceptacja dla różnorodności oraz respektowanie praw człowieka to wartości nadrzędne – mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Szacunek należy się każdemu, niezależnie od poglądów, wyznania, wieku, koloru skóry, płci, stopnia sprawności, orientacji seksualnej czy pochodzenia.

Tolerancja ma swoje święto

Termin rozpoczęcia Poznańskich Dni Tolerancji nie jest przypadkowy. 16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

– Słowo „tolerancja” wpada ostatnio do worka wyświechtanych frazesów – mówi Paulina Kirschke, przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej. – Tymczasem życzliwość i tolerancja to według naukowców jeden z powodów, dla których to my, ludzie, wygraliśmy walkę o przetrwanie. Warto złapać szerszą perspektywę i zdać sobie sprawę, że umiejętność bycia otwartym na inność to nasza wielka wartość. I do tego właśnie będziemy zachęcać w trakcie tegorocznych Dni Tolerancji.

– Poznań od kilku już lat organizuje cykle wydarzeń, które służą popularyzacji idei równości i tolerancji – dodaje Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej. – Chcielibyśmy zaprosić do udziału w nich wszystkie poznanianki i poznaniaków. Zaplanowane w tym roku spotkania i warsztaty odbędą się zarówno stacjonarnie, jak i online, a ich program jest niezwykle różnorodny. Wszystkie jednak łączy jedna idea: wsparcia osób, które z różnych powodów są narażone na dyskryminację.

Warsztaty, spotkania i integracja

Tegoroczne Dni Tolerancji to szereg warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych, w których warto wziąć udział.
– Liczne wydarzenia są organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Uważamy, że każde z nich stanowić będzie istotny element w doświadczaniu różnorodności naszych mieszkanek i mieszkańców, a także uświadamianiu wyzwań i odpowiedzialności, jaką każde z nas ponosi za to, by Poznań był miastem otwartym na równość i różnorodność. Wierzymy, że Poznańskie Dni Tolerancji będą stanowiły dla wielu z nas inspirację do działania, do przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO organizuje warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, by mogli skuteczniej pomagać dzieciom wykluczanym. Fundacja Varia Posnania w tym samym celu zaprasza na cykl webinarów dla kadry pedagogicznej, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o prawach osób nieheteronormatywnych i niecispłciowych w Polsce, poznać dobre praktyki z innych placówek, miast i państw. Webinary poprowadzi prawnik Fundacji Varia Posnania Jan Pieniążek. Fundacja Pełny Kurnik organizuje z kolei warsztaty dla rodziców nastolatków – by łatwiej było ich zrozumieć.

Fundacja Obywatelki.pl proponuje pogłębianie wiedzy o kulturze tureckiej podczas spotkań z obywatelami Turcji mieszkającymi w Poznaniu. A Eclectic Movement zaprasza na panel dyskusyjny, pokaz filmowy oraz imprezę charytatywną dla Ukrainy. Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza na podcasty edukacyjne poświęcone stygmatyzacji, przemocy seksualnej, osobom transpłciowym czy członkom mniejszości etnicznych. Fundacja Akceptacja zapewni Tęczowy Ambulans, w którym będzie można bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne.

Będą także warsztaty o języku – jak mówić, żeby nie wykluczać i jak używać feminatywów – warsztaty integracyjno-językowe dla rodzin LGBT+, będzie też… warsztat rowerowy. Stowarzyszenie „Akademia Myśli” udowodni podczas niego, że serwisowanie rowerów to zajęcie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Częścią Poznańskich Dni Tolerancji będzie również kampania Fundacji „Africa Help”, poświęcona dostępowi do czystej wody w Tanzanii i Ugandzie.

Szczegółowy program Poznańskich Dni Tolerancji można znaleźć na stronie Poznania.

Podziel się: