Riwiera zamiast kopalni. Zaczyna się rekultywacja terenów po kopalniach

Riwiera Turecka fot. Powiat Turecki

Nowe jeziora, plaże, drogi piesze i rowerowe, domki, zieleń i infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Tak mają za kilka lat wyglądać tereny pokopalniane wokół Turku. Inwestorem jest ZEPAK, a inwestycja nosi nazwę Riwiera Turecka.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i jego kopalnie przez długie lata dawał zatrudnienie wielu mieszkańcom wschodniej części Wielkopolski. Teraz władze ZEPAK, gdy kopalnie kończą już swoją działalność, chcą zrekultywować tereny pokopalniane. Jak to będzie wyglądało – przedstawiciele ZEPAK, w tym prezes Piotr Woźny, opowiadali 2 czerwca podczas sesji Rady Powiatu Tureckiego.

Jak informuje portal “turek NET”, już za kilka lat na 65 hektarach terenów na zbiornikiem Adamów mają powstać domki – każdy z 700-metrową działką – a także plaża, nowa infrastruktura, także ta rekreacyjno-sportowa, drogi, no i oczywiście zieleń. A to tylko część gigantycznego projektu, bo takie zmiany obejmą cały teren pokopalniany, czyli 3500 hektarów. Z tego 800 hektarów zajmą zbiorniki wodne i kanały, którymi będą połączone, co stworzy dobre warunki do uprawiania sportów wodnych.

Prezes Woźny wyjaśnił też, skąd zamierza wziąć wodę do ich napełnienia – jak wiadomo, jednym ze skutków działania kopalni odkrywkowych na tych terenach jest znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych, co między innymi spowodowało wysychanie rzek oraz jezior we wschodniej Wielkopolsce i znacznie większe problemy z suszą niż w pozostałej części regionu. Woda ma pochodzić ze zbiornika w Jeziorsku. A biorąc pod uwagę, że w wyrobiskach pokopalnianych na dawnych terenach ZEPAK takie napełnianie wodą już trwa, to pomysł wydaje się możliwy do zrealizowania.

Dzięki rekultywacji wyrobisk pokopalnianych już w 2027 roku mają powstać zbiorniki Adamów Pośredni, Adamów Końcowy, Koźmin i Głowy. Będą pełnić nie tylko funkcje rekreacyjne, ale też przeciwpowodziowe i retencyjne. Czy to wystarczy, by odbudować układ wodny regionu? Zdaniem portalu trudno to przewidzieć na obecnym etapie, ponieważ efektem działalności kopalń są nie tylko wyrobiska i brak wody, ale też zmiany koryt rzek, budowa nowych kanałów, które przerzucały wodę między zlewniami i odprowadzały tę z kopalń do rzek. Doprowadzenie tego wszystkiego do porządku na pewno nie będzie łatwe.

Podziel się: