Renta uczniowska, renta socjalna czy oba świadczenia? ZUS radzi

ZUS fot. L. Łada

Od 16 grudnia osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską, mogą złożyć wniosek o jej zamianę na rentę socjalną – niezależnie od tego, czy jest to świadczenie przyznane na stałe, czy okresowe. Kiedy jest to dla nich korzystne?

– Jest to korzystne dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej, która kwotowo nie przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. – Po zamianie mogą mieć prawo do obydwu świadczeń. Wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną można złożyć niezależnie od tego, czy jest to świadczenie przyznane na stałe, czy okresowe. Zamiana przysługuje od miesiąca wpływu wniosku do ZUS, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu br., otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia.

Ważne jest także to, że jeśli osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy dla uczniów i studentów zdecyduje się zamienić to świadczenie – musi wiedzieć, że wraz z ustaniem renty uczniowskiej ZUS przestanie wypłacać dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał do tego świadczenia.
– W takiej sytuacji należy wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania – dodaje rzeczniczka.

Gdy łączna wysokość tych świadczeń, renty socjalnej i renty rodzinnej, przekroczy 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy – obniżona zostanie renta socjalna. Jednak jej wysokość nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. A gdy taka osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej ma ustaloną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaci jej również dodatek pielęgnacyjny.

Podziel się:

Ostatnio dodane: