Remonty i termomodernizacje w Wielkopolsce. Marszałek podpisał umowy

Podpisanie umów WRPO fot. UMWW

Ponad 14 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+ dostanie kolejnych siedem wielkopolskich samorządów na termomodernizacje swoich budynków. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowy z przedstawicielami miast i gmin.

Dzięki środkom UE przyznanym przez zarząd województwa wielkopolskiego lokalne samorządy będą miały za co przeprowadzić termomodernizacją m.in. szkół czy przedszkoli, sal wiejskich, remiz strażackich i innych budynków służących mieszkańcom.

Umowy z marszałkiem podpisali Rafał Szelągowski, Wójt Gminy Mycielin, Tomasz Chudy, Burmistrz Zdun, Karol Balicki, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, Sebastian Wardęcki, Burmistrz Gminy Opatówek, Paweł Przepióra, Wójt Gminy Dopiewo, Robert Kasperczak, Wójt Gminy Włoszakowice oraz Łukasz Malczewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

– Beneficjenci przygotowali bardzo dobre i bardzo ważne projekty dla społeczności lokalnych, na które otrzymają środki unijne pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa w wysokości ponad 14 mln zł – powiedział marszałek. – Wszystkie projekty dotyczą budynków użyteczności publicznej, o które samorządy chcą zadbać, obniżając przede wszystkim koszty eksploatacji poprzez obniżenie kosztów energii. Dzięki takim inwestycjom emisja CO2, którą generują systemy cieplne, znacząco się obniży. Takie kompleksowe termomodernizacje wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, to nasz ważny wkład w ochronę klimatu.

Gmina Mycielin przeprowadzi termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie, a gmina Zduny – budynków świetlicy wiejskiej, OSP i przedszkola w Bestwinie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach. Z kolei gmina Nekla przeprowadzi termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Targowej Górce, a gmina Opatówek – cztery świetlice wiejskich w miejscowościach Chełmce, Kobierno, Szałe i Zduny.

Gmina Dopiewo wykona kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach, gmina Włoszakowice – sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym, a gmina Margonin – Przedszkola Samorządowego w Margoninie (Oddział Przedszkola w Radwankach), świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach, a także kupi i zamontuje budki lęgowe.

Środki na realizację inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego Zarząd Województwa wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 296 mln zł.

Podziel się:

Ostatnio dodane: