Religijność deklaruje 30 proc. Polaków. Do kościoła chodzi znacznie mniej

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane na temat religijności i uczestniczeniu w praktykach religijnych Polaków w 2018 roku.

Do najważniejszych wartości w życiu Polaków należy rodzina, jak czytamy w raporcie. Szczęście rodzinne jako najważniejszą wartość w życiu codziennym wskazało 80% badanych. Wiarę religijną jako ważną wartość w życiu wskazało niespełna 30 proc. W 2019 tylko proc. badanych zadeklarowało, że wiara jest jedną z pięciu zasadniczych wartości, którymi kierują się w życiu codziennym.

Zmniejsza się w czasie zaangażowanie Polaków w życie religijne. W 2018 tylko 7 proc. osób badanych oceniło, że ludzie z ich otoczenia przypisują życiu religijnemu istotne znaczenie. Niespełna 5 proc. badanych w wieku od 15 roku życia deklaruje, że mając więcej wolnego czasu chciałoby go przeznaczyć na praktyki religijne. Odsetek osób wykonujących praktyki religijne wynosi 16 proc. Częściej czas na praktyki religijne przeznaczają kobiety niż mężczyźni. Według deklaracji respondentów CBOS w 2018 roku, 49 proc. z nich regularnie uczestniczy w praktykach, 38 proc. praktykuje nieregularnie, zaś 13 proc. zupełnie nie praktykuje.

Poziom świętowania niedzieli jest mocno zróżnicowany przestrzennie. Zgodnie z danymi ISKK w niektórych regionach odsetek osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. względem tzw. osób zobowiązanych (dominicantes) wynosi około 70 proc. w innych zaś nie przekracza 30 proc..

Po okresie względnej stabilności, od roku 2005 zmniejsza się w Polsce poziom uczestnictwa
w niedzielnych Mszach św. Ustabilizował się natomiast poziom przyjmowania Komunii św. w trakcie
niedzielnych Mszy św. i wynosi obecnie 17 proc..

Jak to wygląda w Poznaniu? W diecezji poznańskiej wskaźnik uczestniczących we Mszy św. wyniósł w 2018 roku 38,3 proc. W diecezji gnieźnieńskiej było to 37 proc., a w kaliskiej – 43,5 proc. Jeśli chodzi o przyjmowanie Komunii świętej – w Poznaniu jesteśmy nieco powyżej średniej – 18, 9 proc., w diecezji gnieźnieńskiej to 17,5 proc. a w kaliskiej – 20,8 proc.

Z pełnym raportem można się zapoznać na stronie ISKK 

el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze