piątek, 23 lutego, 2024

Rektorka UAM dołącza do ekspertów tworzących politykę międzynarodowej współpracy szkolnictwa wyższego

Wiodący polscy akademicy oraz eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego zostały zaproszeni do współtworzenia polityki umiędzynarodowienia edukacji w Polsce. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która dołączyła do grona specjalistów w Zespole Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia.

Zespół ten został utworzony przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby służyć jako organ doradczy w kreowaniu nowej strategii na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy i wymiany w polskiej nauce i edukacji wyższej. Wiceminister Andrzej Szeptycki podkreślił wagę tego przedsięwzięcia, wskazując na konieczność opracowania skutecznych metod wspierania międzynarodowego charakteru polskiej nauki. Prof. Kaniewska wraz z innymi członkami zespołu otrzymała nominację 1 lutego, co symbolicznie zainaugurowało ich pracę.

Nadzór nad procesem tworzenia strategii sprawuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Strona głównaPoznańRektorka UAM dołącza do ekspertów tworzących politykę międzynarodowej współpracy szkolnictwa wyższego