Rektor UAM o niższych pensjach nauczycieli. „To nie pomyłka”

Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Profesor Bogumiła Kaniewska, rektor UAM, w noworocznych życzeniach stwierdziła, że pracownicy uczelni będą musieli mierzyć się nie tylko z pandemią, ale i z regulacjami prawnymi, które dla wielu oznaczają niższe wynagrodzenia.

„Centrum Spraw Pracowniczych podawało w grudniu informacje na temat konsekwencji zmian wprowadzonych przez ustawę „Polski Ład” – są one wciąż dostępne w intranecie jako komunikat, a także w postaci prezentacji bardziej szczegółowo wyjaśniającej wprowadzone zmiany” – napisała rektor na swoim profilu społecznościowym. – „Fakt, że wielu z Państwa otrzymało niższe pobory, nie jest pomyłką, nie wynika też z usterek systemu naliczania. Jest to konsekwencja nowych uregulowań podatkowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany te nie dotykają w równym stopniu wszystkich pracowników UAM – pracownicy administracji i obsługi, z uwagi na niższe wynagrodzenia, odczują je w mniejszym stopniu (lub wcale), w większym natomiast – nauczyciele akademiccy.

Raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że na zmniejszenie wysokości wynagrodzeń (jeśli takie zmniejszenie nastąpiło) wpłynęły dwie zmiany wprowadzone przez ustawodawcę. Pierwsza z nich to zniesienie dotychczasowej możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że składka ta – w wysokości 9% – pokrywana jest w całości z wynagrodzenia pracownika. Wcześniej 7,75% podlegało odliczeniu od podatku. Druga zmiana dotyczy pracowników, którzy pobierają emeryturę, rentę, są zatrudnieni na więcej niż jednym etacie lub prowadzą działalność gospodarczą. W tych przypadkach Uniwersytet – gdy został o tym poinformowany – nie umniejsza zaliczki na podatek o 425 złotych”.

Rektor Kaniewska podziękowała też prorektorowi Tadeuszowi Wallasowi oraz wszystkim pracownikom administracji, którzy wykonali ogromną pracę wprowadzając w życie zasady Polskiego Ładu, a także informując pracowników o nowym sposobie naliczania wynagrodzeń, dzięki czemu udało się je wypłacenia wynagrodzeń bez najmniejszego opóźnienia. Poinformowała też, że wszystkie uczelnie w Polsce czeka ewaluacja dyscyplin naukowych, także UAM, który przygotowuje się do niej już od dłuższego czasu, choć nieustanne zmiany tego nie ułatwiają.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami obostrzeń pandemicznych 9 stycznia UAM wraca do pracy w trybie stacjonarnym.
„Jednocześnie informuję, że sytuacja ta może ulec zmianie, jeśli wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia lub zmieni się sytuacja epidemiczna na naszej Uczelni” – podsumowała profesor Kaniewska.