Rawicz: Duże dofinansowanie na gminną inwestycję

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał gminie Rawicz blisko 7 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rewitalizację zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3.

Umowę na dofinansowanie wartej ponad 20 mln zł inwestycji podpiszą Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Grzegorz Kubik, Burmistrz Rawicza.

Projekt, który zakłada nadanie nowych funkcji społecznych, w tym również zdrowotnych oraz edukacyjnych rewitalizowanej infrastrukturze obejmie remont i przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków, pomieszczeń oraz modernizację instalacji grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, a także zagospodarowanie przyległego terenu znajdującego się na obszarach rewitalizacji.

Przedsięwzięcie jest projektem wieloaspektowym. Inwestycja wynika z kompleksowego Programu Rewitalizacji i dotyczy zdegradowanego społecznie obszaru Miasta Rawicz, wymagającego odnowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

W ramach inwestycji nastąpi między innymi przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Z kolei w zrewitalizowanym budynku gminnym przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu powstanie Multibiblioteka. Do obiektu przeniesione zostaną zasoby siedziby głównej rawickiej Biblioteki Publicznej. Głównym celem projektu jest ograniczenie skali ubóstwa na obszarach rewitalizowanych poprzez promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

mat. pras. / op. AS

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze