Ranking szkół wyższych. Jak wypadły poznańskie uczelnie?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Najlepsze polskie uczelnie to – ex aequo – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajmuje Politechnika Warszawska, a czwarte – znów ex aequo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza. Tak wynika z Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

Jak wypadły pozostałe poznańskie uczelnie? Spektakularny sukces odnotowała Politechnika Poznańska, która otrzymała Nagrodę Specjalną AWANS 2023 przyznawaną uczelni, która wykonała największy skok w górę – w tym roku to właśnie Politechnika Poznańska, która z 23. miejsca awansowała na 12., a wśród uczelni technicznych zajmuje 6 miejsce.

Na 16. miejscu jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na 30. – Uniwersytet Przyrodniczy (1. uczelnia rolnicza w Polsce) i na 34. – Uniwersytet Ekonomiczny. Przy czym warto dodać, że UPP jest wśród uczelni rolniczych na 1. miejscu (ex aequo ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), a UEP na 3. wśród uczelni ekonomicznych.

Wśród uczelni niepublicznych numerem jeden jest od lat Akademia Leona Koźmińskiego przed Uniwersytetem SWPS – obie w Warszawie, jednak trzeba pamiętać, że Uniwersytet SWPS ma oddział w Poznaniu. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę uczelnie z siedzibą wyłącznie w Poznaniu, to najlepszy jest Uniwersytet WSB Merito, który w ogólnopolskim rankingu zajmuje 13. miejsce. 37. miejsce zajmuje Wyższa Szkoła Logistyki.

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24. i właściwie są to cztery rankingi, uwzględniające podział polskich uczelni wyższych: Ranking Uczelni Akademickich (szkoły wyższe publiczne i niepubliczne), Ranking Uczelni Niepublicznych (44 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim), Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych, a także Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników podzielonych na siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, a takie kryteria czynią z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie.

Podziel się: