Radni udzielili Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania i absolutorium

Jacek Jaśkowiak, Mariusz Wiśniewski, Bartosz Guss, sesja absolutoryjna fot. UMP

Poznańscy radni uznali, że Jacek Jaśkowiak dobrze zarządza miastem – na 34 radnych przeciwko udzieleniu prezydentowi wotum zaufania było ośmiu radnych PiS, a przeciwko absolutorium – 7 radnych. Kluby Wspólny Poznań i PO zagłosowały “za”.

Podstawą do udzielenia absolutorium jest wykonanie budżetu za rok 2022 – zdaniem większości radnych budżet został dobrze wykonany, jedynie radni Prawa i Sprawiedliwości mieli zastrzeżenia co do terminowości wykonywania remontów w Poznaniu.

Dochody Poznania w 2022 roku wyniosły 5,13 miliarda złotych i były wyższe od planowanych o 1,9 proc. – a wydatki wyniosły 5,3 miliarda złotych. W dochodach ujęto też 354 mln zł dotacji rządowych, przeznaczonych na zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy, a także na wypłaty świadczeń dla mieszkańców w związku z kryzysem energetycznym.

Deficyt okazał się mniejszy niż oczekiwano, ale nie bardzo może to być powodem do radości: powodem jest po prostu opóźnienie wielu inwestycji, co spowodowało przesunięcie wydatków. Z 5,3 mld zł ponad 989 mln zł przeznaczono na inwestycje, na komunikację zbiorową – 531 mln zł, na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz mieszkalnictwo – 258 mln zł, na gospodarkę przestrzenną, gospodarkę nieruchomościami oraz rewitalizację – 84 mln zł, na politykę społeczną, zdrowie i rodzinę – 31 mln zł, a na na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12 mln zł, na oświatę – 36 mln zł.

W dziedzinie wydatków bieżących najwięcej, bo ponad 1,5 miliarda złotych, miasto wydało na oświatę, czyli utrzymanie szkół i pensje nauczycieli, prawie 850 mln na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną, na drogi i komunikację prawie 800 mln, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ponad 280 mln, a na kulturę i ochronę dziedzictwa – 125 mln zł.

Podczas sesji przedstawiono też Raport o stanie miasta, zawierający dane o demografii, gospodarce, dbałości o kulturę, oświatę i ochronę środowiska, a także zdrowie mieszkańców. Według raportu opartego na danych GUS w Poznaniu mieszka 541 300 mieszkańców, ale do tego trzeba jeszcze dodać co najmniej 80 000 osób niezameldowanych, które mieszkają w mieście, a także około 40 tys. uchodźców z Ukrainy. Z danych wynika także, że mamy co do wielkości drugie PKB per capita w kraju po Warszawie, jeśli chodzi o liczbę firm na 1000 mieszkańców zajmujemy trzecie miejsce, a stopa bezrobocia wynosiła 1 proc. Zdaniem prezydenta Jacka Jaśkowiaka świadczy to o silnej gospodarce, co potwierdził bardzo wysoki rating “A-” przyznany przez Fitch Ratings.

– Rok 2022 to okres wygasającej pandemii, wojny w Ukrainie, która spowodowała kryzys energetyczny, a także wysokiej, dwucyfrowej inflacji – mówił Jacek Jaśkowiak. – To, co było także bardzo istotne, to zabezpieczenie zakwaterowania, wyżywienia oraz dostępu do informacji uchodźcom. Musieliśmy się zmierzyć z takim wyzwaniem jak opieka nad dziećmi i edukacja. Podjęliśmy również starania, żeby jak najwięcej osób mogło znaleźć pracę – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Wielkie podziękowania dla wolontariuszy. Wszyscy pokazaliśmy solidarność. To było coś wyjątkowego. Jestem dumny z tej postawy. Wysłaliśmy też wiele transportów z pomocą humanitarną oraz koordynowaliśmy pomoc zagraniczną.

Podziel się: