Radni proponują zmiany w komunikacji na Winogradach i Naramowicach

Tramwaj na Naramowice fot. L. Łada

„Pomysł zakłada przywrócenie linii 151, likwidację linii 147, skrócenie i zmianę trasy linii 169, tak, by połączyła Naramowice z Sołaczem i Św. Wawrzyńca” – wylicza radny Paweł Sowa, jeden z autorów projektu.

Zmiany w układzie sieci komunikacji miejskiej są niezbędne ze względu na pojawienie się nowego elementu w układance, czyli trasy tramwajowej na Naramowice. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował projekt nowego układu tras tramwajów i autobusów zapewniając, że konsultował go z mieszkańcami i radnymi, jednak projekt zebrał, delikatnie mówiąc, wiele negatywnych opinii.

Dlatego radni Małgorzata Dudzic-Biskupska, Grzegorz Ganowicz, Artur Gorwa, Maria Lisiecka-Pawełczak, Paweł Matuszak, Halina Owsianna, Przemysław Polcyn, Małgorzata Woźniak i Paweł Sowa przygotowali i złożyli interpelację zawierającą przygotowany przez nich projekt układu komunikacyjnego dla Winograd i Naramowic po zakończeniu budowy I etapu tramwaju naramowickiego.

Potrzeby mieszkańców i wykluczenie komunikacyjne

„Wzięliśmy pod uwagę potrzeby mieszkańców i obiektywne uwarunkowania. Naszym celem jest także uruchomienie obszarów dotychczas całkowicie (okolice ul. Karpiej) lub częściowo (Wilczy Młyn) pozbawionych dobrego transportu publicznego” – tłumaczy radny Paweł Sowa w mediach społecznościowych. – „Chcemy wykorzystać potencjał nowych linii tramwajowych (Naramowice i Unii Lubelskiej). Postulujemy o stałość kierunków docelowych tras. Pomysł zakłada przywrócenie linii 151, likwidację linii 147, skrócenie i zmianę trasy linii 169, tak by połączyła Naramowice z Sołaczem i intensywnie rozbudowującą się częścią Jeżyc (okolica nowej ul. Św. Wawrzyńca)”.

Radni postulują uruchomienie nowych przystanków autobusowych „Karpia” i „WORD”, ułatwienie przesiadek z autobusu w tramwaj na nowym przystanku „Naramowice” poprzez skierowanie nań wszystkich autobusów, które mają kursować przez dzielnicę (dzięki wykorzystaniu ulicy Sarmackiej, która na odcinku między al. Praw Kobiet a Naramowicką umożliwia skierowanie autobusów nr 144 i 146 na wskazany przystanek), a także uwzględnienie szerszej perspektywy (potrzeba budowy II etapu tramwaju) oraz niewygaszanie popytu na pętli Połabska.

Inny przebieg tras tramwajów

Według radnych inaczej też niż w propozycji ZTM powinny przebiegać linie tramwajowe i autobusowe.
Linia nr 10 powinna kursować od Błażeja na Dębiec, a linia nr 4 – z Połabskiej na Starołękę, czyli tak jak w propozycji ZTM. Linia nr 21 miałaby kursować z Połabskiej przez Winogrady, Roosevelta, Kaponierę, Głogowską, Hetmańską do Unii Lubelskiej.

W trasie linii nr 3, a ona budziła wśród mieszkańców największe emocje, radni proponują dwa warianty trasy: ich zdaniem powinna kursować z Błażeja przez Naramowicką, Winogrady, Roosevelta, Fredry, plac Bernardyński na Franowo – albo Naramowicką, Winogrady, Roosevelta, Kaponierę, Grunwaldzką do Budziszyńskiej.

„Utworzona relacja na Franowo lub na Budziszyńską dla „trójki” będzie mogła funkcjonować także po wybudowaniu II etapu tramwaju naramowickiego – wówczas przecież trasą przez ul. Winogrady (na odcinku Wilczak – Murawa) z Naramowic pojedzie tylko jedna linia, a dwie dodatkowe zostaną skierowane przez Szelągowską i Garbary” – wyjaśnia radny Sowa. – „Wtedy „trójka” może nie zmieniać kierunku, jedyne pojechać nowo wybudowaną trasą. W ten sposób „trójka” wykorzysta nowy odcinek Wilczak-Małe Garbary i pozostanie przy obranym kierunku docelowym”.

Zmiany w trasach autobusów

Zmianie powinny, według radnych, ulec też trasy autobusów.
„Linia nr 144 jest potrzebna do obsługi północnych Naramowic i połączenia ich najszybszą trasą z PST” – czytamy w projekcie. – „Pozostaje zatem w naszej propozycji na obecnej trasie z lekką modyfikacją o węzeł przesiadkowy Naramowice: BORANTA – Naramowicka – Sarmacka – al. Praw Kobiet – Łużycka – Stoińskiego – KURPIŃSKIEGO. Linia nr 146 zgodnie z postulatami RO Naramowice powinna powrócić na swoją pierwotną trasę, by obsłużyć os. Batorego od strony ul. Umultowskiej i Opieńskiego i nie dublować się na odcinku ok. 1,7 km z trasami tramwajów PST. Dodatkowo linia musi wykorzystać potencjał węzła przesiadkowego Naramowice, stąd następująca trasa: BORANTA – Naramowicka – Sarmacka – al. Praw Kobiet – Łużycka – Stoińskiego – Umultowska – Opieńskiego – dalej obecną trasą aż do STAREGO STRZESZYNA. Linia nr 147 – LIKWIDACJA dzięki przywróceniu linii 151 oraz częstszym kursom linii 167 (która wraz z linią 911) zapewnia północnym Naramowicom obsługę na kierunku północ-południe aż do Małych Garbar. Linia nr 151 – PRZYWRÓCENIE, wbrew postawie ZTM, jest potrzebna aż do wybudowania II etapu tramwaju naramowickiego. Zapewnia bowiem bezpośrednią obsługę komunikacyjną zachodnich i centralnych Naramowic z dworcem Poznań Garbary (PKM), okolicą Starego Rynku, a także Dworcem Głównym PKP. Ten ostatni kierunek będzie co prawda obsługiwany przez linię tramwajową nr 10, jednak linia ta nie zapewni dojazdu do PKM Garbary oraz Starego Rynku. Dopóki nie zaistnieje obsługa tramwajowa na odcinku Wilczak-Małe Garbary, linia 151 będzie jedynym bezpośrednim dojazdem dla mieszkańców os. Łokietka do okolic Starego Rynku – dodajmy do tego najkrótszym i najbardziej ekonomicznym z punktu widzenia obsługi przewozowej”.

Jednak trasa linii nr 151 musiałaby ulec zmianie, bo w obecnej propozycji ZTM Wilczy Młyn pozostaje odcięty komunikacyjnie od tramwaju naramowickiego. Linia 178 bowiem nie umożliwia przesiadki na tramwaj ze względu na pokonywanie węzła Lechicka/Naramowicka i brak przystanków przesiadkowych. Przywrócenie linii 151 skomunikuje także całkowicie pozbawione publicznego transportu okolice ulicy Karpiej, posłuży także mieszkańcom tej części Naramowic jako dojazd do PST oraz różnych obszarów Piątkowa. Linia obsłuży także intensywnie zabudowaną nową część Wilczaka (okolica przystanku Wilczak II oraz tyły bloków przy Hawelańskiej w sąsiedztwie dawnego Tesco.

Trasa miałaby wyglądać następująco: OS. SOBIESKIEGO – Kurpińskiego – Stoińskiego – Łużycka – al. Praw Kobiet [na powrocie: Dworska – Karpia – Sarmacka – al. Praw Kobiet] – Lechicka – Wilczak [na powrocie: Wilczak – Serbska] – Szelągowska – Garbary PKM – Solna – Al. Niepodległości – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY PKP (na Pl. Dworcowy).

Trasa autobusu linii nr 169 z kolei zostałaby skrócona i uproszczona, co byłoby możliwe dzięki powrotowi autobusu nr 151. Zostałaby też zmieniona, by móc obsłużyć dynamicznie rozwijającą się część Jeżyc z Naramowicami i Grunwaldem, czyli okolice ulicy Kościelnej i nowej św. Wawrzyńca.
Trasa wyglądałaby następująco: ŁUŻYCKA (dawna nazwa pętli to OS. ŁOKIETKA) – Łużycka – al. Praw Kobiet – Lechicka – Murawa – Słowiańska – Maczka – Nad Wierzbakiem – Kościelna – Kraszewskiego – powrót na starą trasę czyli Bukowska – […] OS. KOPERNIKA.

Linie autobusowe nr 167 i 911 pozostałyby bez zmian,jak w propozycji ZTM, jedynie ze wzmocnieniem częstotliwości kursów linii 167.