Radni powiatu poznańskiego uchwalili budżet. „Dobry budżet na czas kryzysu”

Jan Grabkowski, Tomasz Łubiński, sesja budżetowa fot. PP

Tunel w Kobylnicy, dom dla samotnych rodziców, wymiana „kopciuchów” i ochrona zabytków. To tylko kilka z wielu zadań, na które zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu powiatu poznańskiego w 2023 roku. Rada Powiatu uchwaliła go 14 grudnia.

Najwięcej pieniędzy w budżecie przeznaczono na edukację oraz drogi. Podobnie zresztą jak w latach poprzednich.
– To dobry budżet na czas kryzysu – tak oceniali plan wydatków i dochodów radni, którzy zdecydowaną większością głosów go poparli.

Dochody, wydatki i edukacja

W przyszłym roku dochody powiatu poznańskiego mają wynieść 450.269.241 zł, a wydatki – 527.269.241 zł. Deficyt w kwocie 77 mln zł zostanie pokryty między innymi z kredytu w wysokości 64 mln zł. Jak co roku do budżetu centralnego powiat musi oddać tzw. podatek janosikowy – tym razem wyniesie on 51,5 mln zł.
– Przyszły rok niesie ze sobą tak wiele niewiadomych, dlatego od dłuższego czasu prowadziliśmy bardzo bezpieczną politykę finansową – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – I teraz, w sytuacji, w jakiej znalazły się obecnie samorządy, aby zbilansować nasze wydatki i dochody zmuszeni byliśmy zaciągnąć kredyt.

W przyszłym roku powiat poznański na edukację przeznaczył ponad 130 mln zł – to o ponad 15 mln zł więcej, iż w planowanych wydatkach na ten rok.
– Ponad 108 mln zł kosztuje prowadzenie szkół publicznych, a blisko 22 mln realizacja pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania – opowiada Jan Grabkowski. – Warto podkreślić, że z subwencji oświatowej otrzymamy ponad 80 mln zł, a więc około 50 mln zł dokładamy do funkcjonowania naszych placówek. A pozostałe zadania to m.in. remonty i inwestycje na terenie szkół, zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli czy dotacje dla placówek niepublicznych.

Drogi i tunel w Kobylnicy

Ponad 118 mln zł pójdzie na drogi. Większość z tych zadań to inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w tym roku, a największym jest budowa tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy. Inwestycja – finansowana z budżetów powiatu poznańskiego, gminy Swarzędz oraz PKP PLK – pochłonie około 50 mln zł, a w 2023 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wyda na ten cel 17,6 mln zł.

Ponad 16 mln zł w przyszłym roku będzie kosztowała budowa drogi Borowiec – Koninko – Krzesiny – to tylko część kosztów, bo całość ma kosztować około 77 mln zł. W 2023 roku zakończą się prace projektowe i rozpocznie się budowa finansowana przez Ministerstwo Infrastruktury. W planach na przyszły rok jest też rozpoczęcie budowy obwodnicy Swarzędza (całość ma kosztować około 25 mln zł, w 2023 roku powiat wyda 6 mln zł), a także dokończenie budowy trzech ścieżek rowerowych: w Długiej Goślinie, na odcinku Strykowo-Sapowice oraz na drodze Poznań-Tulce-Gowarzewo. Łącznie ich budowa pochłonie około 30 mln zł – w przyszłym roku powiat wyda na ten cel około 22 mln zł. Rozpoczną się także prace projektowe dla prawie 30 kolejnych inwestycji, wśród których największą będzie budowa mostu na Warcie na nowej drodze Luboń – Czapury.

Polityka społeczna i inne potrzeby

Ponad 75 mln zł powiat wyda na politykę społeczną: to m.in. koszt funkcjonowania domów dziecka i rodzin zastępczych, Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Nadal będzie też finansowany dom dla matek i ojców samotnie wychowujących dzieci i kobiet w ciąży.
– To pierwszy tego typu program w Wielkopolsce, który pomaga wesprzeć samotnych rodziców i daje szansę na samodzielnie życie – podkreśla starosta poznański. – Jest duże zapotrzebowanie, aby kontynuować ten niezwykle ważny projekt. Skorzystało z niego wiele osób będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Na kulturę i zabytki zaplanowano 5,5 mln zł, na bezpieczeństwo i ochronę środowiska – po 3 mln zł, a ponad 3 mln zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie transportu zbiorowego: PKS-u oraz PKM.

– Powiat nie funkcjonuje w próżni – podkreślał radny Seweryn Waligóra, szef klubu PO w Radzie Powiatu w Poznaniu. – Jesteśmy zależni od danych dotyczących inflacji. Wydatki zaproponowane przez zarząd powiatu są zasadne i dobrze zaplanowane. To pokazuje, że mimo wszystko powiat poznański jest w dobrej kondycji.

Podziel się:

Ostatnio dodane: