Punkt zbiórki darów dla Ukrainy MTP Poznań fot. Sławek Wąchała

Punkt zbiórki darów na MTP przestaje działać

31 marca jest ostatnim dniem działalności punktu zbiórki darów w pawilonie 4 MTP prowadzonym przez Caritas. „Pomoc nadal świadczona jest w Punkcie Recepcyjnym w Pawilonie 2” – informuje Caritas na swojej stronie.

Pawilon nr 2, od strony Dworca Zachodniego PKP, nadal przyjmuje uchodźców, można tam też uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, otrzymać zaświadczenie o darmowych przejazdach miejską komunikacją i dowiedzieć się, jakie dokumenty są niezbędne, żeby otrzymać pomoc i pracę w Polsce.

Blisko pawilonu nr 4, przy ulicy Bukowskiej 27/29, mieści się Miejski Punkt Pomocy, który jest czynny poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00 sobota w godz. 10.00-15.00. Dary wydawane są na podstawie paszportu z wbitą do dokumentu pieczątką, potwierdzającą przekroczenie granicy od 24 lutego lub na podstawie zaświadczenia o przekroczeniu granicy.

Po pomoc można się też zgłaszać do punktów Caritas w mieście, a cztery jadłodajnie dla ubogich oferują codziennie darmowe, ciepłe posiłki.

„W najbliższym czasie skupimy się także na pomocy systemowej dla ukraińskich rodzin” – informuje Caritas. – „Zamierzamy prowadzić zajęcia dla dzieci z Ukrainy (nauka języka polskiego, pomoc psychologiczna, rozwijanie talentów, zabawa itp.), wsparcie dla mam (nauka języka polskiego, pomoc psychologiczna, pomoc w znalezieniu pracy itp.)”.