piątek, 1 grudnia, 2023

Przepełnione kosze na śmieci. Duży problem w całym Poznaniu!

“Od dwóch lat zwracam się do UMP z pytaniami, dlaczego przestrzenie publiczne są tak zaśmiecone” – napisała do nas Użytkowniczka. Problemem są nie tylko ulice. To także śmieci wysypujące się z przepełnionych koszy. Czy nie można ich opróżniać częściej?

Powiedzmy sobie szczerze: kultura niektórych osób mieszkających w Poznaniu pozostawia wiele do życzenia, co doskonale widać na przykład nad Wartą. Mimo wielu pojemników na odpady wszelkiego rodzaju ustawionych dosłownie kilka metrów od imprezujących producentów śmieci – większość odpadów i tak ląduje na trawie, a nie w odpowiednim pojemniku.

Ale to jedna strona medalu. Drugą stroną jest niemożność wyrzucenia odpadków do kosza, bo kosz jest przepełniony i śmieci już się z niego wysypują. To niestety zdarza się bardzo często i na ten właśnie problem zwróciła uwagę nasza Użytkowniczka.
“Od dwóch lat zwracam się do UMP z pytaniami, dlaczego przestrzenie publiczne naszego miasta są tak zaśmiecone – na chodnikach, trawnikach, terenach zieleni czy nawet przy drogach leży wiele odpadów i to wcale nie małych gabarytowo” – napisała do nas. – “Widzę coraz więcej worków, butelek – także 1,5 litrowych, puszek, “małpek”, opakowań – czasem po pizzy czy jedzeniu na wynos – i to wszystko nie w koszach, a na chodnikach. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są przepełnione uliczne kosze na śmieci, choć regulamin w sprawie utrzymania czystości w mieście prezentowany na stronie UMP mówi wyraźnie, że kosze mają być opróżniane w takiej częstotliwości, aby nie doprowadzić do ich przepełnienia”.

Problem, zdaniem Użytkowniczki, dotyczy całego centrum, choć najbardziej dotkliwy jest na Jeżycach i Starym Mieście, w tym także na przystankach miejskiej komunikacji, co udowodniła, przesyłając nam zdjęcia. A co na to miejskie służby? Największymi jednostkami odpowiadającymi za stan koszy na śmieci, a więc i ich opróżnianie, są Zarząd dróg Miejskich i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

ZDM: śmieci są podrzucane

– Obecnie na ulicach naszego miasta ustawionych jest ponad 5 tys. koszy na drobne odpady i liczba ta z roku na rok wzrasta – informuje Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich. To on odpowiada za opróżnianie koszy ustawionych przy drogach. – Rady osiedli przeznaczają sukcesywnie środki finansowe na ustawianie kolejnych koszy w nowych lokalizacjach. Kosze opróżniane są z różną częstotliwością. ZDM przeznacza na ich opróżnianie z budżetu miasta ponad 6,2 mln złotych rocznie.

Dane ZDM pokazują, że kosze na śmieci i ich opróżnianie to kosztowna sprawa – ale nie wyjaśniają, dlaczego tak często kosze są przepełnione. Rzeczniczka twierdzi, że jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy.
– Obserwowany jest narastający trend podrzucania do koszy worków z odpadami, które prawdopodobnie pochodzą z gospodarstw domowych czy małych firm – wyjaśnia. – Takie działania zaburzają system utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, ponieważ kosze uliczne służyć mają przechodniom do pozbywania się drobnych odpadów pokonsumpcyjnych. W przypadku stwierdzenia podrzucania odpadów do ulicznych koszy, weryfikowany jest sposób prowadzenia gospodarki odpadami na okolicznych nieruchomościach, aby tę sytuację poprawić. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania na bieżąco prowadzą działania kontrolne – w tym także te o charakterze terenowym.

Jak podaje Agata Kaniewska, firmy zajmujące się opróżnianiem koszy przyulicznych, które działają na zlecenie ZDM, realizują zadania według ustalonego harmonogramu, a gdy się z niego nie wywiązują, ZDM ma prawo nałożyć kary.
– Od 15 października, przez kolejne 6 miesięcy, będą obowiązywały zimowe zasady odbioru odpadów – tłumaczy rzeczniczka. – W tym okresie kosze będą opróżniane 2 razy dziennie (w godz. 6:00 – 8:00 oraz 17:00 – 19:00) w rejonie Stare Miasto Centrum (granicą od północy jest ul. Armii Poznań). Na całym pozostałym obszarze śródmiejskim (Jeżyce, Łazarz, Wilda) kosze uliczne będą opróżniane raz dziennie (w godz. 7:00 -10:00). W okresie wiosenno-letnim odbiór odpadów był częstszy.

MPK: sprzątamy siedem dni w tygodniu

Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, które odpowiada za kosze na śmieci na przystankach, zapewnia, że służby MPK sprzątają przystanki przez siedem dni w tygodniu. Tu także obowiązuje harmonogram.
– W ramach obowiązujących umów kosze opróżniane są codziennie rano – tłumaczy rzeczniczka. – Dwa razy dziennie – w godzinach porannych oraz popołudniowych – opróżniane są kosze w rejonie Stare Miasto Centrum i kilku przystanków na Ratajach. Dodatkowo, w ramach umów, funkcjonuje pogotowie czystości, które podejmuje działania interwencyjne w (m.in. usuwanie rozbitego szkła, fekaliów oraz nieczystości pochodzących z przepełnionych koszy).

Agnieszka Smogulecka zapewnia też, że MPK Poznań na bieżąco monitoruje, jaki jest stan koszy na przystankach, a z ich przepełnieniem nie ma większych problemów.
– Zgłoszenia o przepełnionych koszach wpływają do MPK sporadycznie i nie dotyczą jednego, konkretnego obszaru – wyjaśnia. – Ewentualne sygnały w tym zakresie mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać poprzez aplikację Smart City, a w sprawach pilnych również poprzez Centralę Nadzoru Ruchu. Interwencyjny odbiór odpadów następuje w ciągu około 2h i jest potwierdzany fotodokumentacją.

Harmonogramy czy skuteczność?

Organizacja odbioru odpadów, z jej skrupulatnością i precyzją, robią wrażenie. Ono szybko mija, gdy uświadomimy sobie, że mimo tej misternej i kosztownej konstrukcji przepełnionych koszy w mieście nie brakuje, a poznaniacy się na to skarżą. Oczywiście, mogą wszystkie takie kosze zgłaszać aplikacją SmartCity, a potem jeszcze sprawdzać, czy kosz został opróżniony – ale to to właśnie nie jest zdaniem miejskich jednostek?

Służby miejskie przedstawiają swoje wyliczenia, harmonogramy i organizację pracy – ale nawet najlepszy harmonogram nie zastąpi skuteczności w działaniu. Celem powinny być kosze, z których nie wysypują się śmieci, a nie precyzyjna rozpiska, kto, gdzie i kiedy kosze opróżnia.

Jest jednak światełko w tunelu: jak poinformowała rzeczniczka MPK, w mieście trwa wymiana starych koszy, o pojemności 40-50 litrów, na nowe, większe, o pojemności 80 litrów. I to może, przynajmniej na jakiś czas, poprawić sytuację. Ale jeśli nadal kwestia organizacji opróżniania koszy będzie ważniejsza niż cel, czyli puste kosze – to zmiana na lepsze długo nie potrwa.

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoPrzepełnione kosze na śmieci. Duży problem w całym Poznaniu!