Przejście przez drugi dziedziniec urzędu miasta zostało otwarte

Podziel się!

Z placu Kolegiackiego na Podgórną przez park Chopina i z powrotem – wszyscy chętni mogą już przejść przez drugi dziedziniec urzędu. Prezydent Jacek Jaśkowiak uroczyście dziś otworzył furtkę.

Otwarcie furtki do parku to gest symboliczny i pierwszy krok na drodze do większych zmian tej przestrzeni. Zamknięty i – powiedzmy to sobie szczerze – mało reprezentacyjny drugi dziedziniec, ten na tyłach Fary, nareszcie zmieni wygląd.

Jest to możliwe dzięki porozumieniu, jakie miasto w połowie kwietnia zawarło z kurią arcybiskupią. Zgodnie z nim dziedziniec został oficjalnie przekazany miastu na własność, a strona kościelna otrzymała w zamian działkę przy ulicy Milczańskiej. Wcześniej miasto jedynie użytkowało dziedziniec, a to blokowało jakiekolwiek działania czy remonty tej przestrzeni.

Pierwszym krokiem do otwarcia i uporządkowania terenu jest właśnie symboliczne otwarcie furtki, którego w obecności dziennikarzy uroczyście dokonał prezydent Jacek Jaśkowiak.
– Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego – podkreśla prezydent. – Jestem pewien, że szlak wiodący od ulicy Święty Marcin przez park Chopina i Wolny Dziedziniec na plac Kolegiacki i dalej na Stary Rynek będzie jedną z najchętniej uczęszczanych tras pieszych w Poznaniu. Zwłaszcza po zakończeniu prac modernizacyjnych w tych historycznych przestrzeniach.

Prezydent poinformował też, że trwają rozmowy nad kolejnymi zamianami terenów i można się spodziewać, że – skoro obie strony wykazują chęć porozumienia – będą one równie korzystne dla poznaniaków jak ta dotycząca dziedzińca.
– Jesteśmy na etapie regulacji terenowo-prawnej tzw. ujścia Cybiny – wyjaśnia Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Przejęcie tego terenu od diecezji pozwoli nam odsłonić stare pruskie przejście na tereny maltańskie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli tam się spotkać i oficjalnie oddać tę przestrzeń mieszkańcom, łącząc ze sobą ważne szlaki piesze i rowerowe.

Przejście na drugim dziedzińcu urzędu miasta będzie dostępne w godzinach otwarcia parku, czyli od 7 do 22.

Miasto Poznań prowadziło prace związane z potencjalnym zagospodarowaniem terenu drugiego dziedzińca już od 2015 roku. W latach 2016 i 2017 wykonano na jego obszarze badania geofizyczne: odwierty i badanie radarowe. Wykazały one, że pod ziemią kryją się relikty wcześniejszej zabudowy, które – na podstawie bogatej ikonografii – można łączyć z konkretnymi budynkami wznoszonymi w tym rejonie przynajmniej od końca XVIII wieku. Niewykluczone, że przy południowej fasadzie kościoła farnego znajdują się pozostałości po fazach budowy świątyni lub relikty muru obronnego Poznania.

Dopiero jednak pełne badania archeologiczne pozwolą na pełną ocenę ich stanu zachowania, rozmiarów i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego w pierwszej kolejności władze miasta chcą się skupić na zaplanowaniu prac archeologicznych na terenie drugiego dziedzińca. Konieczne będzie zlecenie ekspertyz i przygotowanie postępowania przetargowego na prace archeologiczne.

Gdy archeolodzy zakończą swoje badania, miasto przygotuje materiały do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie. Wytyczne konkursowe będą brały pod uwagę ustalenia zawarte w zwycięskim projekcie modernizacji placu Kolegiackiego. To dokument, który określa sposób zagospodarowania nie tylko samego placu Kolegiackiego, ale i jego okolic – w tym drugiego dziedzińca.

Wytyczne konkursowe będą również uwzględniać obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Definiuje on drugi dziedziniec jako plac miejski i daje możliwość jego zabudowy. Ewentualny budynek – liczący maksymalnie dwie naziemne kondygnacje – mógłby jednak stanąć wyłącznie w miejscu, w którym obecnie znajdują się garaże. Reszta terenu, czyli obecny parking, powinna być miejscem otwartym i dostępnym dla mieszkańców Poznania.

UMP, el


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar