fot. pixabay

Prof. Erwin Wąsowicz nie żyje

„Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 30 marca 2022 roku, po długiej chorobie, zmarł prof. dr hab. Erwin Wąsowicz” – poinformował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Profesor był rektorem uczelni w latach 2002-2008.

Erwin Wąsowicz był absolwentem Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego), który ukończył w 1968 roku. Zaledwie 5 lat później uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a tytuł profesora – w 1997 roku.

W latach 1993-96 był prodziekanem do spraw dydaktycznych Wydziału Nauk o Żywności, z kolei w latach 1996-2002 był prorektorem do spraw nauki Akademii Rolniczej, a w latach 2002-2008 jej. Przypomnijmy, że od lutego 2008 AR jest już Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe prof. Wąsowicza obejmowały obszar chemii i analityki żywności, głownie lipidów i związków lotnych. Zajmował się olejami roślinnymi, procesami oksydacji kwasów tłuszczowych i cholesterolu, związkami lotnymi jako markerami zmian jakości żywności generowanymi przez mikroorganizmy, a także wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas w tych badaniach.

Był członkiem Polskiej Akademii Nauk od 2010, członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2013-2016). W roku 2017 został doktorem honoris causa SGGW. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, był także laureatem Nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN.
„W osobie Profesora tracimy znakomitego naukowca, będącego wzorem dla młodych pracowników, wychowawcę, dydaktyka, a nade wszystko wspaniałego kolegę, przyjaciela i człowieka” – podsumowują pracownicy UPP.