Prof. AWF nie żyje. Miał 55 lat

fot. pixabay

Piotr Żurek, dziekan gorzowskiej filii AWF i kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu, zmarł nagle w czasie pracy 13 kwietnia, jak poinformowała uczelnia. Miał 55 lat.

Prof. AWF dr hab. Piotr Żurek ukończył studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego w zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. w 1994 roku – i w tym samym roku rozpoczął pracę na uczelni.

Jak informuje AWF, pracę doktorską z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego obronił w 2005 r., a tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r. Ukończył także zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim.

„W swoim dorobku posiadał liczne publikacje naukowe, których tematyka dotyczyła wybranych aspektów wysiłku fizycznego w różnych dyscyplinach sportowych” – informuje AWF Poznań. – „Wyniki jego prac dotyczyły głównie oceny przejawiania zdolności motorycznych oraz uwarunkowań aktywności fizycznej u osób zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz rodzaju aktywności. Był dyrektorem ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów oraz egzaminatorem w Polskim Związku Tenisowym. Wchodził w skład Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT”.

Był miłośnikiem sportu, wzorowym wychowawcą i pedagogiem, działaczem, trenerem i akredytowanym wykładowcą, a także czynnym wolontariuszem i instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podziel się:

Ostatnio dodane: