Poznańskie Inwestycje Miejskie podsumowują rok

Prawie 900 mln zł brutto – taką wartość mają podpisane w 2018 roku przez Poznańskie Inwestycje Miejskie umowy z wykonawcami zadań inwestycyjnych w Poznaniu. To kwota ponad czterokrotnie większa od tej, na którą opiewały łącznie umowy podpisane przez PIM w roku 2017.

Pod względem wartości nowych, podpisanych umów, dotyczących miejskich projektów infrastrukturalnych, rok 2018 był najlepszym w historii spółki. Największa z nich, dotycząca budowy trasy tramwajowej do Naramowic, której realizacja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, ma wartość prawie 380 mln zł brutto.

W czołówce miejskich przedsięwzięć znalazły się również dwie inne inwestycje, na realizację których w ubiegłym roku PIM podpisały umowy, o wartości przekraczającej 100 mln zł brutto każda. Są to przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje oraz trasy tramwajowej od ul. Kórnickiej, przez os. Lecha, do ronda Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze wzdłuż ul. Unii Lubelskiej.

W 2017 roku największą inwestycją, dla której PIM wybrał w przetargu wykonawcę i podpisał z nim umowę, jest kończąca się obecnie przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka. Ta inwestycja jest warta 58 mln zł. W zeszłym roku, kierowcy mogli zacząć korzystać z przebudowanej kosztem ok. 155 mln zł brutto estakady katowickiej. Realizacja tej inwestycji była tańsza niż wcześniej szacowano. Tańsza od wstępnych wyliczeń okazała się również m.in. budowa parku Rataje.

Realizacja kolejnych inwestycji przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przebiega w trudnych warunkach panujących obecnie na krajowym rynku budowlanym. Tylko w ubiegłym roku odnotowano znaczny wzrost ceny materiałów budowlanych i stawek robocizny. Firmom budowlanym dawał się we znaki również niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

O tym, że doprowadzić do realizacji planowanych od lat inwestycji wcale nie jest łatwo, świadczą m.in. oferty składane w przetargach dotyczących np. budowy infrastruktury komunikacyjnej na terenie kraju – często o 100, a nawet 200% przekraczające budżety inwestorskie.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, wśród rozstrzygniętych w 2018 roku przez PIM przetargów i podpisanych na tej podstawie umów, były również takie, których wartość kontraktowa okazała się niższa niż to zaplanowano we wstępnym kosztorysie. Jedną z takich inwestycji jest przebudowa mostu Lecha.

Wyburzenie starego i budowa nowego mostu wzdłuż drogi krajowej nr 92 to jedna z wielu rozpoczętych przez PIM w ubiegłym roku inwestycji, które – ze względu na swój zakres – są w tym roku kontynuowane. Część z nich – m.in. przebudowa ul. Palacza i trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, budowa pływalni na Ratajach czy placówki opiekuńczo-wychowawczej na ul. Pamiątkowej – ma zostać w tym roku zakończona i oddana do użytku.

Pierwszą odebraną inwestycją PIM w tym roku była budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira na Antoninku, które dzięki prowadzonym od lipca kompleksowym robotom przeszły gruntowną metamorfozę.

Kontynuowane będą również prace związane z największym zadaniem rewitalizacyjnym Poznania – Projektem Centrum, którego pierwszy etap – przebudowa ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka – zostanie oddany do użytku w marcu. Niebawem rozpoczną się prace projektowe związane z przebudową fragmentu ul. Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz Towarową. PIM rozpisał również przetarg, który wyłoni projektanta budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka. Trwają także prace projektowe związane z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy ronda Rataje i wspomnianej wcześniej budowy trasy tramwajowej do Naramowic.

W tym roku przygotowane zostaną projekty przebudowy kolejnych ulic Poznania – m.in. Św. Wawrzyńca, Kolejowej, Jarochowskiego i Ożarowskiej. Powstanie projekt przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego i zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Przebudowane zostaną m.in. ulice: Jackowskiego, Heweliusza, Szwajcarska i Folwarczna, na której prace prowadzone są od ubiegłego roku. Rozpocznie się też przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Powstanie projekt i ruszy budowa kolejnych odcinków Wartostrady. Udogodnienia dla rowerzystów pojawią się również na ul. Grunwaldzkiej.

Kontynuowana jest realizacja inwestycji oświatowych – począwszy od prac termomodernizacyjnych w kolejnych szkołach, przez rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 78, po wzbogacanie infrastruktury sportowej innych placówek oświatowych. Już na początku tego roku, trzy tygodnie przed planowanym terminem, zakończyły się roboty budowlane przy modernizacji lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8.

PIM realizował będzie również kolejne inwestycje służące aktywności sportowej i rekreacji poznaniaków. Między innymi oddana do użytku zostanie pływalnia na Ratajach, powstanie park rekreacji Starołęka Mała oraz tor olimpijski BMX, a także projekt przystani jachtowej na Warcie.

Źródło: PIM

Podziel się:

Ostatnio dodane: