Poznański uniwersytet wśród najlepszych uczelni świata. Utrzymał pozycję!

Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Zgodnie z opublikowanymi właśnie wynikami Academic Ranking of World Universities 2023, czyli rankingu szanghajskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponownie znalazł się wśród 1000 najlepszych uczelni świata. Znajduje się w przedziale 901-1000.

UAM opublikował właśnie wyniki rankingu na swojej stronie podkreślając, że utrzymał swoją pozycję – to już trzeci rok z rzędu, gdy poznańska uczelnia znajduje się wśród 1000 najlepszych, zajmując miejsce w ostatniej setce. W czołówce rankingu nadal znajdują się Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję i kolejny raz znaleźliśmy się pośród tysiąca najlepszych szkół wyższych na świecie – mówił prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM ds. kadr i rozwoju. – Ranking szanghajski bierze pod uwagę ponad 20 tysięcy jednostek naukowych z całego świata, więc to bardzo dobry wynik. Udoskonalając naukę i dydaktykę, mamy nadzieję w przyszłości zajmować wyższe miejsca, nie tylko w tym, ale we wszystkich rankingach.

W stosunku do roku ubiegłego UAM odnotował wzrost we wskaźniku oceniającym publikacje w Nature i Science (N&S), z kolei wskaźniki aktywności pracowników (PCP) oraz prace indeksowane w Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index bazy Web of Science (PUB) otrzymały kolejno o 2.6 i 0.6 pkt. mniej niż w roku ubiegłym.

Oprócz UAM w rankingu sklasyfikowano jeszcze 8 polskich uczelni. Najwyżej są Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (401-500 na świecie) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (801-900 na świecie).

Przypomnijmy, że ranking szanghajski ocenia uczelnie wyższe, wykorzystując dane o laureatach nagrody Nobla i medalu Fieldsa, najwyżej cytowanych pracach, artykułach opublikowanych w Nature i Science oraz dane z baz Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index (Clarivate Analytics).

Źródło: UAM

Podziel się: