Poznań: Zmiany wokół skweru Eki z Małeki

skwer Eki z Małeki fot. ZDM
25 czerwca zmieni się organizacja ruchu na skwerze pomiędzy ulicami Małeckiego, Łukaszewicza i Graniczną. Kierowcy proszeni są o przeparkowanie samochodów.

Skwer Eki z Małeki sąsiaduje z czterema skrzyżowaniami dróg zlokalizowanymi wokół skweru. Taki przebieg dróg, w połączeniu z niewielkimi odległościami pomiędzy skrzyżowaniami niesie ze sobą ważną konsekwencję w postaci ograniczenia parkowania. Postój w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych jest bowiem niedozwolony. W praktyce oznacza to, że wszystkie miejsca postojowe wokół skweru Eki z Małeki zostaną zlikwidowane.

Zmienią się również relacje na jednym ze skrzyżowań otaczających skwer. Dotychczas ruch wokół niego był częściowo jednokierunkowy. Po wdrożeniu jednego kierunku ruchu na ul. Małeckiego i Granicznej tylko wlot od strony ul. Łukaszewicza pozostał dwukierunkowy. Docelowo ul. Łukaszewicza również stanie się (częściowo) jednokierunkowa, z kierunkiem ruchu w stronę skweru.

Oznacza to, że na wszystkich jezdniach w rejonie Eki z Małeki, przejazd będzie dopuszczony w jednym kierunku, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, z możliwością wyjazdu albo ul. Małeckiego w stronę Rynku Łazarskiego albo ul. Graniczną w stronę ul. Kolejowej. Rowerzyści będą mogli poruszać się ul. Graniczną w stronę ul. Łukaszewicza pasem rowerowym wyznaczonym po zachodniej stronie jezdni. Wszystkie cztery skrzyżowania wokół skweru będą równorzędne.

Prace związane z wykonaniem oznakowania rozpoczną i zakończą się w piątek, 25 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania korzystnej pogody.

Wdrożenie nowej organizacji ruchu na skwerze Eki z Małeki, związane z objęciem Łazarza SPP to nie jedyne zmiany, jakie czekają to miejsce. Warto przypomnieć o planach jego przebudowy. W ubiegłym roku, w wyniku wieloetapowych konsultacji społecznych powstała koncepcja stworzenia na Eki z Małeki placu z zielenią, miejscami do wypoczynku, przestrzenią dla gastronomii i organizacji wydarzeń. Jednym z ważniejszych założeń tej koncepcji jest poszerzenie skweru po południowej i północnej stronie o znajdując się tam jezdnie. Oznacza to, że nie byłoby wokół skweru skrzyżowań, co otworzyłoby możliwość częściowego przywrócenia miejsc postojowych na ul. Małeckiego i Granicznej. Zadanie polegające na przygotowaniu projektu przebudowy skweru Eki zostało wskazane przez Radę Osiedla św. Łazarz jako jeden z priorytetów w zakresie ulic położonych w granicach SPP.

Podczas prac na skwerze Eki z Małeki obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.

ZDM

Podziel się: