siedziba główna, fot. straż miejska

Poznań: Zmiany w wojsku, policji i straży miejskiej. Z powodu koronawirusa

Wojewoda wstrzymał kwalifikację wojskową na terenie całego województwa, policja zawiesiła postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów i ograniczyła bezpośredni kontakt z petentami. Ograniczenia w kontaktach wprowadziła także straż miejska.

Wstrzymanie kwalifikacji wojskowej oznacza, że wezwane na nią osoby nie muszą stawiać się w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Szylinga 1. O nowym terminie kwalifikacji zostaną powiadomieni.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na podstawie polecenia Komendanta Głównego Policji, do odwołania zawiesza prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji, w tym przyjmowanie aplikacji do służby.

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie będzie przyjmował osobiście skarg od obywateli. Można je natomiast wysyłać mailowo na adres skarga@po.policja.gov.pl, składać telefonicznie pod numerem tel. 61 84 136 50 lub listownie na adres: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań.

Komendant wojewódzki zaleca też ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Zamiast tego poleca kontakt telefoniczny lub mailowy, korzystanie z aplikacji “Moja komenda” – wszystkie dane są dostępne na stronach internetowych – a w sytuacjach ekstremalnych korzystanie z numerów alarmowych numery 112 i 997.

Ograniczenia od 16 marca wprowadza także Straż Miejska Miasta Poznania. Przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia strażnicy zalecają kontakt mailowy na adres: kancelaria@smmp.pl lub listownie na adres: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań. Czas na złożenie wyjaśnień został z tego powodu wydłużony z 7 do 21 dni.

Podobne ograniczenia obowiązują w jednostkach dzielnicowych – kontakt wyłącznie telefoniczny. Wykaz połączeń do poszczególnych referatów jest dostępny na www.sm.poznan.pl/siedzibyreferatow. W przypadku spraw dotyczących odholowanych pojazdów można się kontaktować z dyżurnym SMMP – domofon przy wejściu A.

W zdecydowanej większości wprowadzone zmiany dotyczą osób, które nieprawidłowo zaparkowały samochód. Dlatego ci, którzy za wycieraczką pojazdu znaleźli wezwanie do Straży Miejskiej lub otrzymali pismo z takim wezwaniem, mogą się skontaktować pocztą elektroniczną lub listownie na podane wyżej adresy.

W ten sam sposób przyjmowane będą skargi i wnioski od mieszkańców do komendanta.

el

Dodaj komentarz

avatar