Poznań: Zmiany w organizacji ruchu wokół cmentarzy 1 listopada

Mają ułatwić dojazd do nekropolii i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Wokół poznańskich cmentarzy obowiązują zmiany organizacji ruchu na czas święta. Służby drogowe apelują, by zwracać uwagę na oznakowanie.

W związku z wprowadzeniem zakazu ruchu pojazdów ciężarowych (na ul. Warszawskiej w stronę centrum, na ul. Arciszewskiego w stronę ul. Ściegiennego, a także na ul. Lutyckiej i ul. Gnieźnieńskiej) wyznaczone zostaną dla nich objazdy.

1 listopada oraz w dniach wzmożonego ruchu samochodowego w rejonach poszczególnych cmentarzy wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe – na lewych pasach ruchu i w pasach rozdziału (na Górczynie i Miłostowie, na ul. św. Antoniego i ul. Grunwaldzkiej), lub na poboczach ulic (ul. Lutycka, ul. Szczawnicka, ul. Morasko). Parking przy ul. Ściegiennego koło bramy od 26 października do 3 listopada służyć będzie wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami.

W celu ułatwienia dojazdu i wyjazdu samochodów na wąskich ulicach wokół niektórych cmentarzy, podobnie jak w latach ubiegłych, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (ul. Jasna Rola, ul. Bronisława, ul. Wiśniowa, ul. Gnieźnieńska i ul. Kordeckiego). Na Junikowie ul. Cmentarna i Owcza będą 1 listopada jednokierunkowe (podobnie ul. Złotowska). Ul. Chryzantemowa od 26 października do 3 listopada będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do parkingu, a dalej – do ul. Malwowej – dwukierunkowa.

Na Miłostowie, podobnie jak w roku ubiegłym, na części postoju taksówek przy ul. Warszawskiej możliwe będzie 31 października (po południu) i 1 listopada krótkotrwałe zatrzymanie samochodów w celu wysadzenia pasażerów blisko wejścia na cmentarz. Obok, na wysokości wejścia, w dniach 1, 2 i 3 listopada wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Warszawską.

Na ul. Droga Dębińska, w rejonie ul. o. Żelazka i giełdy kwiatowej przez cały okres świąteczny dodatkowe zapory uniemożliwiać będą nielegalny wjazd do parku Jana Pawła II.

W razie potrzeby policjanci pełniący w tych dniach służbę w rejonie poznańskich nekropolii będą mogli wprowadzać dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia w dniach przed i po 1 listopada jednego kierunku ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej, a także jednego kierunku ruchu i parkowania na odcinku ul. Gnieźnieńskiej od „Nivea” do ul. Bałtyckiej. W dniach 28-30 października i 2-3 listopada policja może też umożliwić parkowanie na wyłączonych z ruchu pasach ul. Arciszewskiego (od ul. Palacza do ul. Ściegiennego).

Policjanci, poza tym, że mają utrzymać płynność ruchu i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, mają również dopilnować respektowania wprowadzonych zmian organizacji ruchu. Można się więc spodziewać policjantów z radarami, którzy będą sprawdzali, czy kierowcy zachowują odpowiednią prędkość. Na ulicach w pobliżu większości cmentarzy prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godz.

Handel wokół cmentarzy będzie odbywał się przede wszystkim przy głównych wejściach oraz furtkach. Straż miejska w okresie Wszystkich Świętych patrolować będzie tereny przycmentarne. Przypadki tarasowania wejść na cmentarze w związku odbywającym się handlem, można zgłaszać bezpośrednio funkcjonariuszom bądź pracownikowi biura cmentarnego, który niezwłocznie przekaże taką informację do odpowiednich służb.

UMP, el