Poznań: Zmiany w organizacji ruchu na Górnej Wildzie i na Załężu. Z powodu SPP

Górna Wilda fot. ZDM
5 lipca rozpoczną się prace przy oznakowaniu Strefy Płatnego Parkowania na ulicy Górna Wilda. 6 lipca rozpoczną się na łazarskiej ulicy Załęże.

Górna Wilda jest jedną z głównych ulic Wildy. Uczęszczana przez wszystkich uczestników ruchu z tramwajami włącznie, stanowi komunikacyjną oś dzielnicy – zwłaszcza teraz, podczas remontu i zamknięcia Wierzbięcic.

Jest to również miejsce, gdzie problem nieuporządkowanego parkowania był dotąd szczególnie widoczny. Szeroki pas drogowy był wykorzystywany do postoju w dwóch rzędach, nie zachowywano też przepisowych odległości od przejść dla pieszych i skrzyżowań. W najbliższych dniach ta sytuacja ulegnie zmianie – w przyszłym tygodniu na ul. Górna Wilda wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zgodna z projektem Strefy Płatnego Parkowania.

Obecnie ruch na ul. Górna Wilda odbywa się w dwóch kierunkach i to nie ulegnie zmianie. Zachowany będzie także równoległy sposób parkowania. Miejsca postojowe zostaną jednak przeniesione częściowo na jezdnię. Tym samym zwiększy się szerokość chodnika dostępna dla pieszych, a parkowanie aut w dwóch rzędach stanie się niemożliwe. Podobnie jak dotychczas, z parkowania wyłączony będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ul. Niedziałkowskiego. Uporządkowany zostanie postój w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań z ul. Niedziałkowskiego, Spadzistą, Różaną i Spychalskiego. Na każdym z tych skrzyżowań zachowane będzie pierwszeństwo przejazdu dla jadących ul. Górna Wilda.

Ze względu na długość ulicy i liczbę parkujących na niej samochodów, prace na ul. Górna Wilda podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy obejmować będzie odcinek od ul. Niedziałkowskiego do ul. Różanej, a drugi od ul. Różanej do rynku Wildeckiego. Prace na pierwszym odcinku rozpoczną się 5 lipca, a na drugim 6 lipca i potrwają po jednym dniu. Kolejne trzy dni są natomiast przewidziane na montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego.

Również 6 lipca wykonawcy oznakowania pojawią się na ul. Załęże, gdzie także roboty powinny potrwać jeden dzień. Utrzymany zostanie ruch w jednym kierunku w stronę ul. Głogowskiej i parkowanie na miejscach równoległych. Zachowany będzie obowiązujący tu kontraruch rowerowy. Skrzyżowanie z ul. Lodową stanie się równorzędne. Ponadto ul. Załęże wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Tradycyjnie Zarząd Dróg Miejskich przypomina kierowcom o konieczności przeparkowaniu aut przed pracami, o czym informują stosowne znaki ustawione na obu ulicach kilka dni temu. Podczas prac na ul. Górna Wilda i Załęże obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. A to oznacza konieczność zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.

ZDM

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: