rynek

Poznań: Zmiany w opłatach na targowiskach

To, ile kupcy zapłacą za odbiór śmieci, będzie w dużej mierze zależało od nich samych – deklaruje miejska spółka “Targowiska”. I zmieniła zasady opłat i wprowadziła tzw. czynsz zmienny.

Czynsz zmienny to opłata eksploatacyjna, która zostanie doliczona na fakturze od lipca 2020. Dotyczy kupców posiadających umowę najmu ze spółką. Dla klientów handlujących doraźnie i na rezerwacjach zostanie wprowadzona opłata zryczałtowana.

Czynsz zmienny to koszt wywozu śmieci za dany miesiąc, od którego odejmuje się koszt wywozu śmieci dla każdego targowiska zaplanowany na dany miesiąc w planie rzeczowo- finansowym na rok 2020. W danym miesiącu czynsz ten będzie ulegał zmianie, w zależności od kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów wywozu śmieci, wynikających z ilości wygenerowanych przez kupców odpadów.

Kwota przetargu nie jest kwotą zryczałtowaną, a wynika z faktycznej ilości wywożonych odpadów, dlatego to kupcy mają realny wpływ na ponoszone koszty. Im mniej śmieci będą produkować, tym niższe będą opłaty.

Aby obniżyć koszty wywozu odpadów, spółka proponuje kupcom rzetelną segregację śmieci, szczelne zapełnianie pojemników na odpady (np. poprzez składanie i zgniatanie kartonów oraz opakowań przed wyrzuceniem ich do pojemników) oraz przede wszystkim stosowanie opakowań wielorazowych. Tylko takie działania mogą doprowadzić do obniżenia kosztów wywozu odpadów.

Jak może to wyglądać w praktyce? W czerwcu – czyli w miesiącu, w którym generowane są największe ilości śmieci – dla stanowiska handlowego na Rynku Jeżyckim z branży owoce-warzywa, przy zachowaniu obecnej liczby pojemników na odpady opakowaniowe i makulaturę (9 sztuk), odbieranych 7 razy w tygodniu, koszt wywozu śmieci wyniesie 274,55 zł.

Nie da się jednak ukryć, że w wielu przypadkach opłaty za śmieci wzrosną – jednak spółka nie ma na to wpływu, bo wzrost kosztów nie jest od niej zależny. Pierwszym czynnikiem jest ogólnoeuropejski wzrost cen odbioru i utylizacji odpadów, który sprawia, że firmy tym się zajmujące więcej sobie liczą za swoje usługi. Drugim – nowa ustawa o porządku i czystości w gminach przyjęta przez Sejm. Nakłada ona dodatkowe obostrzenia na instalacje odpadów takie jak: zmniejszenie strumienia odpadów, dodatkowe instalacje przeciwpożarowe oraz kamery online dostępne całą dobę. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost kosztów utylizacji śmieci.

Spółka “Targowiska” kilkakrotnie organizowała przetarg na odbiór śmieci z targowisk. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota brutto wynosiła aż 1,68 mln zł brutto a więc niemal trzy razy więcej, niż założona przez spółkę wartość. Ale ponieważ innych ofert nie było – spółka musiała ją przyjąć.

Ale jeśli kupcy poważnie podejdą do rad spółki choćby w zakresie opakowań wielorazowego użytku – koszt wywozu śmieci pozostanie na dotychczasowym poziomie.

“Targowiska” sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Poznania i została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy. Miasto Poznań posiada w niej 100 proc. udziałów, ale jako spółka prawa handlowego “Targowiska” sp. z o.o. finansuje się sama.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze