Poznań: Zmiana organizacji ruchu na rondzie Rataje

rondo Rataje fot. PIM
W nocy z 9 na 10 maja zmieni się organizacja ruchu na rondzie Rataje. Zmiany miały nastąpić już w nocy z 7 na 8 maja, jednak z powodu nieodpowiedniej pogody musiały zostać przesunięte.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zmieni się tor jazdy na rondzie Rataje. W rejonie ul. Jana Pawła II pojazdy powrócą na północną część pierścienia ronda, czyli od ul. Jana Pawła II. Tymczasowy przejazd przesunięty w kierunku ronda Śródka zostanie wyłączony z ruchu, a następnie rozebrany.

W czasie funkcjonowania tymczasowego przejazdu wykonana została nawierzchnia północnej części ronda i przejazd przez torowisko tramwajowe (bez warstwy ścieralnej). Tymczasowa różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią jezdni i torowiska zostanie zniwelowana najazdem z masy bitumicznej.

W dalszym ciągu utrzymana będzie analogiczna przewiązka od strony ul. Zamenhofa. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie modernizowanego układu komunikacyjnego i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM