Poznań: Zmiana nazw dwóch osiedli

fot. Sławek Wąchała
Zamiast osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo będzie osiedle Starołęka-Minikowo. A zamiast osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki – osiedle Piątkowo Północ. Tak się zmienia nazwy osiedli, o ile wszyscy radni podzielą opinię Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Komisja zaopiniowała wnioski obu rad osiedli pozytywnie uznając, że argumenty radnych są zasadne. W przypadku Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo sprawę rozstrzygnęli geodeci. Radni wykazali, że według danych geodezyjnych dawna miejscowość Marlewo leży poza granicami obecnego osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo, zatem dodanie jej do nazwy osiedla nie jest zasadne.

Przypadek osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki był bardziej skomplikowany. Tamtejsza rada osiedla zwróciła uwagę, że obecna nazwa stała się nieaktualna, ponieważ na pustych dotąd terenach osiedla wybudowane nowe bloki, które nie są częścią ani osiedla Jana III Sobieskiego, ani osiedla Marysieńki, lecz oddzielnymi jednostkami. Nazwa rady osiedla staje się więc nieadekwatna. A ponieważ to właśnie na tym terenie powstał pierwotnie folwark Piątkowo, osiedlowi radni wystąpili z inicjatywą, by historyczną nazwę folwarku ująć w ich nazwie. A ponieważ w Poznaniu już istnieje Rada Osiedla Piątkowo, postanowiono do nazwy „Piątkowo” dodać „Północ” i przemianować radę na Radę Osiedla Piątkowo Północ.

Obie rady przeprowadziły konsultacje z mieszkańcami, którzy w większości poparli zmiany nazw, zwłaszcza gdy się upewnili, że chodzi tu wyłącznie o zmianę nazwy jednostki administracyjnej, a nie zmiany adresowe. Obie propozycje pozytywnie zaopiniowała już też Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Jeśli opinię komisji poprą pozostali radni podczas sesji rady miasta, wówczas obie rady i oba osiedla oficjalnie już zyskają nowe nazwy.