Poznań: Zmiana kierunku ruchu powodu SPP Łazarz

ul. Potockiej fot. ZDM
Ulica Potockiej stanie się jednokierunkowa. Wyeliminuje to przejazdy kierowców spoza Łazarza, spowoduje uspokojenie ruchu i umożliwi przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię. Zmiany rozpoczną się 10 maja.

Docelowo ulica będzie jednokierunkowa na odcinku między Głogowską i Łukaszewicza, ale zmiany rozpoczną się od odcinka między Głogowską a Lodową. To on w poniedziałek stanie się jednokierunkowy.

Ma to związek ze zmianami prowadzonymi na ulicy Głogowskiej, gdzie zamiast dwóch zbyt wąskich pasów jest jeden pas, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Z tego powodu konieczne było również zmodernizowanie sygnalizacji świetlnej i właśnie z tym działaniem powiązana jest zmiana kierunku ruchu na odcinku ul. Potockiej, niezbędna, by zmiany przyniosły efekt.

„Dotychczas ruch pomiędzy ul. Głogowską a Lodową odbywał się w dwóch kierunkach” – informuje ZDM. – „Od poniedziałku 10 maja jazda tym fragmentem ulicy będzie możliwa tylko w jednym kierunku: od ul. Głogowskiej do ul. Lodowej. Docelowo jeden kierunek ruchu na ul. Potockiej zostanie wprowadzony również od ul. Lodowej w stronę ul. Łukaszewicza (fragment od tej ostatniej do ul. Kolejowej pozostanie dwukierunkowy). Chociaż ul. Potockiej objęta jest etapem 7 wprowadzania SPP na Łazarzu, zmiany na odcinku pomiędzy ul. Głogowską i Lodową muszą być wdrożone wcześniej. Bez tego nie byłoby możliwe uruchomienie zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Głogowskiej z ul. Potockiej, Potworowskiego i Stablewskiego”.

Wszystko dlatego, że – jak wykazują analizy wykonane przez Politechnikę Poznańską – ulicą Potockiej przebiega jeden z popularnych skrótów w tej części miasta, od skrzyżowania ul. Kolejowej i Hetmańskiej przez ul. Potockiej i Potworowskiego do ul. Głogowskiej. Jest wykorzystywany głównie przez kierowców spoza Łazarza, próbujących omijać ruchliwe skrzyżowanie ul. Hetmańskiej i Głogowskiej, dlatego wprowadzenie jednego kierunku ruchu na tym odcinku ul. jest niezbędne, bo uniemożliwi jadącym w stronę Górnego Łazarza robienie skrótu przez teren osiedla.

Odpowiednie oznakowanie pionowe pomiędzy ul. Głogowską i Lodową w większości zostało już zamontowane, ale znaki są jeszcze zasłonięte – zaczną obowiązywać od poniedziałku 10 maja, wraz z nowym oznakowaniem poziomym.

Sposób parkowania po obu stronach ulicy zostanie zachowany, jednak samochody po stronie południowej będą parkować równolegle na jezdni. Piesi odzyskają dla siebie chodnik, bo był on dotąd zastawiony był przez auta. Na jednokierunkowym odcinku ul. Potockiej wprowadzony będzie kontraruch rowerowy. Ponadto ulica objęta zostanie strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”, a skrzyżowanie z ul. Lodową stanie się równorzędne.

Prace na ul. Potockiej powinny rozpocząć się i zakończyć 10 maja, ale wszystko zależy od pogody. Jeśli będzie padać, prace mogą się przedłużyć. Nowa organizacja ruchu w tym miejscu zacznie obowiązywać bezpośrednio po jej wprowadzeniu. Natomiast odpłatność za postój będzie uruchomiona dopiero po zakończeniu i zweryfikowaniu organizacji ruchu na całym obszarze etapu 7 wdrażania łazarskiej SPP.

Podczas prac na ul. Potockiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, kierowcy muszą więc przeparkować swoje samochody – albo zostaną one odholowane na koszt właścicieli. Wtedy, by odzyskać auto, trzeba będzie zapłacić 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także uiścić mandat karny wystawiony przez straż miejską.

ZDM

Podziel się: