Poznań: ZKZL wprowadził standardy ochrony ptaków i nietoperzy

Budynek przy Jeżyckiej fot. ZKZL
Teraz ptaki i nietoperze mieszkające w budynkach ZKZL przeznaczonych do remontu będą mogły liczyć na specjalną ochronę podczas prac budowlanych.

Dodatkowe formy ochrony zostały wdrożone przez ZKZL ze względu na zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie standardów ochrony ptaków i nietoperzy w planowaniu i realizacji prac budowlanych, które weszło w życie 11 lutego tego roku.

Zgodnie z nim prace remontowe i budowlane powinny być prowadzone tak, by siedliska ptaków i nietoperzy objętych ochroną prawną zostały utrzymane.
– Ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy, które przebywają w budynkach budowlanych, jest obowiązkiem zarówno inwestorów jak i wykonawców – wyjaśnia Łukasz Kubiak, rzecznik prasowy ZKZL. – Miasto Poznań i ZKZL wychodząc naprzeciw problemom ochrony środowiska jak również głosom płynącym z organizacji pozarządowych postanowił wprowadzić standard, który wskazuje na podstawie najnowszej wiedzy specjalistycznej sposób postępowania, które nie są ujęte w przepisach ustawy o ochronie przyrody.
Standardy umożliwią uporządkowanie zasad utrzymania siedlisk ptaków i nietoperzy objętych ochroną gatunkową i poprawie warunków ich bytowania w miejskiej przestrzeni. Zarządzenie pozwoli na poprawę warunków rozrodu i zimowania tych zwierząt.

Rzecznik zwraca uwagę, że niezwykle ważnym elementem jest tu poprawa komunikacji między inwestorem a wykonawcą tak na etapie planowania, jak i realizacji prac budowlanych. Dzięki temu liczba zwierząt zabijanych przypadkowo podczas remontu z pewnością znacznie się zmniejszy. Zresztą, jak podkreśla rzecznik, ZKZL od wielu lat dba o te siedliska ptaków i nietoperzy, które znajdują się w obiektach będących w jego zarządzie.

– Siedliska nietoperzy od wielu lat znajdują się na poznańskich fortyfikacjach należących do miasta Poznań – przypomina Łukasz Kubiak. – ZKZL dba również o inne gatunki ptaków. W aktualnie prowadzonej modernizacji przy ul. Jeżyckiej 6 spółka zadbała o gniazda jeżyków, które zadomowiły się w jeżyckiej kamienicy. W celu zachowania ich siedlisk zostały zawieszone skrzynki lęgowe. Warto dodać, że w zamontowanych skrzynkach mogą również gniazdować wróble, kopciuszki oraz szpaki. ZKZL zadbał również o „sąsiadów” nieruchomości przy ul. Marcelińskiej. Tutaj również, zgodnie ze standardami, przygotowane zostało sześć skrzynek lęgowych dla ptaków. W obu przypadkach ZKZL zwrócił się o pomoc ornitologów, którzy przygotowali opinię i zalecenia, mające na celu przeprowadzenie modernizacji w taki sposób, żeby nie odbiło się to negatywnie na populacji ptaków.

To kolejny przykład wkładu ZKZL w ochronę środowiska naturalnego w przestrzeni miejskiej. I może nie jest to działanie widoczne, ale niezbędne dla zachowania przyrody w mieście, a tym samym – poprawy jakości życia w Poznaniu.

Podziel się: