Koronawirus Stary Rynek fot. Sławek Wąchała

Poznań: ZKZL przygotował ulgi dla mieszkańców i przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa dała się we znaki także najemcom miejskich lokali – nie tylko firmom, ale i lokatorom. Bo jeśli się traci pracę – trudno zapłacić czynsz. ZKZL przygotował dla nich ofertę.

Przede wszystkim Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podkreśla, że każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, a rozwiązanie podejmowane stosownie do konkretnej sytuacji. „Zawsze istnieje możliwość porozumienia” – zapewniają specjaliści z ZKZL.

Mieszkańcy lokali komunalnych w Poznaniu mogą także ubiegać się o przyznanie obniżki czynszu w zależności od osiągniętego dochodu – może to być obniżka w wysokości 10, 20 lub 25 proc. obecnie płaconego czynszu. Podstawą przyznania obniżki jest osiągany w rodzinie dochód, który w przypadku gospodarstwa jednoosobowego może wynosić 2100 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na osobę.

Lokatorzy mogą także skorzystać z oferty adresowanej do wszystkich osób, które mają problem z opłaceniem czynszu: mogą się ubiegać m.in. o dodatek mieszkaniowy. Świadczenie takie przysługuje, jeżeli zainteresowany posiada tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu), spełnia kryterium dochodowe (dochód w gospodarstwie jednoosobowym – 2100 zł lub gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł), zamieszkuje w lokalu spełniającym kryterium metrażowe (np. maksymalna powierzchnia lokalu dla jednej osoby nie może przekroczyć 45,5 metrów kwadratowych).

Uwaga! O zniżkę w opłatach za czynsz dla lokatorów mieszkań komunalnych należy ubiegać się w Poznańskim Centrum Świadczeń, nie w ZKZL.

Dodatkowo mogą też skorzystać z dopłat, które przygotował rząd. Mają nimi zostać objęci beneficjenci dodatków mieszkaniowych, których dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy jest co najmniej 25 proc. niższy od średniego dochodu z roku 2019 z uwagi na covid-19.

Przedsiębiorcy z kolei mogą skorzystać z możliwości obniżenia o 50 proc. dotychczasowego czynszu na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.) oraz możliwości potrącenia obniżonego czynszu, jak również 50 proc. opłat za media w okresie 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.) z wpłaconej kaucji. Kaucja będzie musiała zostać uzupełniona do 30 kwietnia 2021 roku.

W konsekwencji najemca będzie zobowiązany do zapłaty jedynie 50 proc. opłat z tytułu mediów za kwiecień, maj, czerwiec tego roku.

Wnioski mogą składać najemcy lokali użytkowych, którzy: w dniu złożenia wniosku rozliczają się z podatku dochodowego na terenie Miasta Poznania, nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu (dopuszczalne są zaległości za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.) oraz udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc.

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, które nie spełniają jednego z powyższych warunków, również będą mogły liczyć na pomoc na podstawie indywidualnych porozumień.

UMP, el