Poznań: Zielona Wstążka #DlaPlanety

Teatralka fot. Sławek Wąchała
Miasto Poznań przyłącza się do kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Z okazji Światowego Dnia Środowiska, obchodzonego 5 czerwca, królować będzie kolor zielony. To także okazja do wspólnych dyskusji i refleksji.

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska i kampanii #DlaPlanety jest różnorodność biologiczna (rozumiana jako ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów).

– Utrata bioróżnorodności to nie tylko zniknięcie z powierzchni planety tego czy innego gatunku. To ryzyko całego szeregu niepożądanych skutków ubocznych – od rozpowszechniania się na danym obszarze obcych gatunków inwazyjnych, poprzez osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska, aż po rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się już nam znanych – i pojawiania się zupełnie nowych – chorób odzwierzęcych (np. covid-19) – tłumaczą działacze Centrum UNEP/GRID-Warszawa, organizatora polskiej edycji akcji.

Celem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety jest podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z utratą różnorodności biologicznej. Hasło globalnych obchodów w tym roku brzmi „Time for Nature”. To przypomnienie, że rok 2020 należy do natury. Myślą przewodnią jest wezwanie: „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie!”.

Światowy Dzień Środowiska, 5 czerwca to początek całorocznej kampanii. Tego dnia na stronie internetowej DlaPlanety.pl można będzie wybrać swoje własne EKO- i BIO-postanowienia, których realizacja pomoże podtrzymać różnorodność biologiczną (np. instalacja budek lęgowych dla owadów; sadzenie odpowiednich roślin, niezagrażających innym gatunkom i przyjaznych owadom zapylającym; zakup produktów przyjaznych dla środowiska i wiele innych).

W poprzednich latach, z okazji Światowego Dnia Środowiska w wielu polskich miastach na zielono podświetlone były elewacje budynków. W tym roku zrezygnowano z tej formy. Nie oznacza to jednak, że akcja będzie niewidoczna. Jej organizatorzy zachęcają, by za znak zaangażowania 5 czerwca założyć na siebie zielony element ubrania, a na swoich komunikatorach (np. profil FB) umieścili nakładkę z zieloną wstążką – logo kampanii. Tego dnia odbywać się będzie także wiele firmowych wydarzeń.

W Poznaniu udział w akcji co roku bierze udział wielu partnerów, m.in. Brama Poznania, Volkswagen Poznań, Veolia Energia Poznań SA, Międzynarodowe Targi Poznańskie czy Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz z gminami.

Kampania „Zielona Wstążka #DlaPlanety” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Akcja ma charakter międzynarodowy. Co roku bierze w niej udział ponad sto krajów. Z ramienia Miasta Poznania akcję nadzoruje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: