Poznań: Zespół Szkół Specjalistycznych nr 103 walczy o plac zabaw

Nowa siedziba już jest – teraz pracownicy szkoły i rodzice dzieci walczą o plac zabaw. Złożyli wniosek do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 i proszą o głosowanie na ich projekt.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalistycznych nr 103 w Poznaniu od grudnia 2018 mają szkołę w nowej lokalizacji przy ul. Kanclerskiej 31-33. Nowa, przestronna placówka cieszy i daje znacznie większe możliwości rozwoju, ale trzeba ja było przystosować do potrzeb dzieci. A to niestety kosztuje. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe trzeba było wybrać, co trzeba zrobić koniecznie teraz, a co może trochę poczekać. I niestety, na zagospodarowanie terenu wokół szkoły pieniędzy nie wystarczyło.

Można powiedzieć, że plac zabaw to w końcu nic takiego. dzieci mogą się obyć bez huśtawek, w końcu to szkoła, a nie klub rozrywki. Ale dla dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami plac zabaw pełni funkcję dodatkowej klasy lekcyjnej, gdzie uczniowie mogą przezwyciężać swoje ograniczenia.
– Uczniowie nasi to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami: niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i innymi – tłumaczy Lidia Wojsznis, dyrektor szkoły. – Pilnie potrzebują placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią do użytku podczas zajęć wychowania fizycznego, usprawniania ruchowego i zajęć dodatkowych. Ponadto niezbędny jest plac zabaw, który będzie spełniał wymogi bezpiecznego miejsca do zabawy dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

A taki plac kosztuje. Bo żeby mogły się na nim bawić i uczyć dzieci niepełnosprawne, plac musi być pokryty bezpieczną nawierzchnią i solidnie ogrodzony. To na początek. Do tego dochodzi sprzęt: huśtawka, bujak sprężynowy i bujak przestrzenny. Wszystko razem to koszt prawie 60 tysięcy złotych. Szkoła nie ma takich pieniędzy, więc pomyślała o zgłoszeniu projektu do PBO 2020. Jest to zasadne, bo plac zabaw będzie służył nie tylko uczniom szkoły, ale też dzieciom i młodzieży z okolicznych domów.

Projekt popiera Rada Osiedla Południe, bo to na jej terenie mieści się szkoła, pozytywnie go też zaopiniowały wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Poznania. Teraz uczniowie i nauczyciele proszą o wsparcie ich projektu przez poznaniaków.

Lilia Łada, fot. K. Adamska

Podziel się:

Ostatnio dodane: