Poznań: ZDM zaczyna odbierać liście

liście zebrane z ulicy, worek, fot. ZDM

13 września rozpoczyna się tegoroczna edycja akcji odbierania liści sprzątniętych z chodników. W ten sposób miasto chce pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w zagospodarowaniu opadłych liści.

Liście opadające z drzew jesienią to spory problem dla właścicieli nieruchomości. Głównie dlatego, że nie bardzo mają co z nimi zrobić – nie wszyscy mają kompostowniki czy możliwość przekazania liści komuś, kto może je zagospodarować. Tymczasem zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Dlatego Zarząd Dróg Miejskich już od kilku lat rozdaje specjalne worki przeznaczone właśnie na liście z miejskich chodników i pasa drogowego, które – już jako pełne – sa bezpłatnie odbierane przez ZDM od mieszkańców czy administratorów posesji.

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji? Przede wszystkim musi złożyć zamówienie na worki, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia można składać w ZDM, w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej: tel. 61 64 77 274 (poniedziałek-piątek, godz. 7:00 – 15:00), a także pod adresem e-mail: [email protected]

„Worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji)” – informuje ZDM. – „W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej ilości worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście”.

Pełne worki powinny być ustawione w miejscu, z którego łatwo je będzie odebrać: na chodniku lub poboczu w pobliżu posesji.
„Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci” – wyjaśnia ZDM. – „Prosimy również o nie wystawianie worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami. Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta”.

Jak podkreśla ZDM, będą odbierane wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM – te, które będą zawierały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, nie będą odbierane.

Podziel się:

Ostatnio dodane: