Poznań: ZDM wyjaśnia sprawę łatania dziur na Podolanach

ul. M. Wicherkiewicz fot. RO Podolany
Mamy wyjaśnienie nietypowego remontu nawierzchni ulicy Marii Wicherkiewicz na Podolanach. Zarząd Dróg Miejskich precyzyjnie objaśnił metodologię prowadzonych prac.

Przypomnijmy, że chodzi o łatanie dziur asfaltem w gruntowej nawierzchni ulicy M. Wicherkiewicz, co zadziwiło tak mieszkańców ulicy, jak i Radę Osiedla Podolany.

Na szczęście Zarząd Dróg Miejskich przesłał nam szczegółowe wyjaśnienie prowadzenia prac w ten sposób. Jak informuje ZDM: „ulica Wicherkiewicz jest w części gruntowa, a w części utwardzona pofrezem. Odcinek gruntowy był wczoraj równany. Dziś Zakład Robót Drogowych prowadził prace na drugim odcinku – tym utwardzonym materiałem pofrezowym. Ubytki w nawierzchni były tam łatane masą asfaltową. Zastosowanie punktowo pofrezu lub tłucznia byłoby nieskuteczne, nie można właściwie zagęścić takiego materiału na tak utwardzonej drodze. Niezagęszczony materiał zostałby wyrzucony z ubytków przez koła przejeżdżających samochodów.

Ponowne rozłożenie pofrezu na całym odcinku ulicy spowodowałoby podniesienie niwelety jezdni w stosunku do istniejących zjazdów i zalewanie posesji przy opadach deszczu, bo droga ta nie ma odwodnienia.

Przebudowa ul. Wicherkiewicz wymaga najpierw budowy kanalizacji deszczowej. Prowadzone prace są pracami doraźnymi, utrzymaniowymi mają ułatwić mieszkańcom poruszanie się”.

ZDM

Podziel się: