pługopiaskarki Akcja Zima fot. ZDM

Poznań: ZDM gotowy do zimy

43 pługoposypywarki, 18 pługów z piaskarkami i dziesiątki pracowników gotowych na odśnieżanie jezdni, chodników i dróg rowerowych – tak poznańscy drogowcy przygotowali się na nadejście zimy.

W obecnym sezonie zimowym systemowym utrzymaniem objętych zostało 870,3 km poznańskich dróg i ponad 132 km dróg rowerowych.

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również oczyszczanie z zanieczyszczeń (sprzątanie) jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, oczyszczanie poboczy i terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych.

Do dyspozycji dla obsługi jezdni są 43 pługoposypywarki (28 pozostających w pełnej gotowości do podjęcia działań oraz 15 podejmujących pracę w ciągu 6 godzin od wydania pierwszego polecenia działań). Dla obsługi chodników, placów i dróg rowerowych:
18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

Tak jak w latach ubiegłych zwracana będzie uwaga na ważny aspekt ekologiczny, zwłaszcza w kontekście zieleni przydrożnej. Zasady stosowania środków chemicznych, które wprowadzono w latach ubiegłych, będą kontynuowane. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające). Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

Ulice miasta podzielono na sieci:

Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.
Sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 258,0 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
Sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 211,6 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
Sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 129,1 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie Czas reakcji: 3 – 4 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie. Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM.

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci ścieżek rowerowych liczących 132,9 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

W sezonie zimowym 2020/2021 siatkami cieniującymi (chochołami) oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie 345 koron młodych drzew oraz 26 822 mb terenów z roślinnością niską.

Na utrzymanie dróg miasto wyda ponad 23,4 mln zł

ZDM, el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze