piątek, 1 grudnia, 2023

Poznań: Zbiornik retencyjny w Kiekrzu – trzech chętnych na wykonanie inwestycji

Trzy firmy chcą zaprojektować i wybudować zbiornik retencyjny dla osiedla Kiekrz – poinformowały Poznańskie Inwestycje Miejskie. Właśnie zakończono przyjmowanie ofert w przetargu.

Przetarg miał wyłonić wykonawcę dokumentacji technicznej i robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego gromadzącego deszczówkę oraz wody roztopowe z terenu osiedla Kiekrz.
– Wpłynęły trzy oferty – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Rozpoczęliśmy ich weryfikację. Wszystkie mieszczą się w kwocie, jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację tej inwestycji, która zyskała dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania “Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 3000 metrów sześciennych będzie elementem działań mających zminimalizować zalewanie położonych niżej budynków i ulic podczas ulewnych deszczów, a także zabezpieczyć okolicę przez podtopieniami spowodowanymi wystąpieniem z brzegów rzeki Samicy.

Miejsce przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego klina zieleni, na podmokłym, bagnistym obszarze otoczonym lasem mieszanym.

– Teren wokół jeziora Kierskiego jest cenny z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Budowa zbiornika retencyjnego łagodzić będzie lokalne negatywne skutki zmian klimatu i jest zgodna z zapisami Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania – wyjaśnia Przemysław Surdyk, dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W ramach inwestycji renowacji poddane zostaną istniejące rowy odprowadzające wody deszczowe, które obecnie nie spełniają swoich funkcji. W otoczeniu zbiornika pojawi się nowa zieleń. Przewidziana jest również budowa ścieżki spacerowej z oświetleniem parkowym, ławkami i obiektami małej architektury.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę będzie miał 480 dni od zawarcia umowy. Zbiornik ma być gotowy po dwóch latach od podpisania umowy.

PIM, el

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoPoznań: Zbiornik retencyjny w Kiekrzu - trzech chętnych na wykonanie inwestycji