Poznań: Zaczynają się prace na Starym Rynku. Piesi będą mieć problem

Waga Miejska fot. L. Łada

25 października rozpoczną się prace archeologiczne, a także roboty przy izolacji ścian fundamentowych Wagi Miejskiej. To wszystko sprawi, że piesi na Starym Rynku mogą się spodziewać zmian w organizacji ruchu.

– Prace archeologiczne są konieczne z uwagi na historyczny charakter tego miejsca – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. – W najbliższych dniach wykonawca inwestycji przystąpi do nich w północnej i śródrynkowej części płyty Starego Rynku, m.in. w rejonie planowanych zbiorników retencyjnych. Wcześniej przeprowadził badania geologiczne polegające na odwiertach punktowych, a rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na przyszły rok.

Od 25 października teren prac archeologicznych będzie wygrodzony, a na miejsce wjedzie ciężki sprzęt i zaczną postawać głębokie wykopy. Dlatego po północnej części rynku piesi będą mogli poruszać się wyłącznie chodnikami. Ruch pojazdów związanych z budową oraz pojazdów uprzywilejowanych będzie odbywał się wydzielonymi trasami. Wykonawca zapewni także dojazd do Ratusza i budynku Wagi Miejskiej.

Z kolei na 28 października zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych związanych z izolacją ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. Także z tego powodu podczas zasadniczych robót budowlanych wyznaczone zostaną ciągi komunikacyjne, a także dostęp do poszczególnych budynków dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r. Do tego czasu powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienne płyty i kostka. Częściowo wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic.

Pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Zakres prac obejmuje również budowę kanału technologicznego i podziemnej stacji transformatorowej, modernizację monitoringu miejskiego i rozbudowę podziemnej toalety publicznej.

Na Starym Rynku pojawią się trzy wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, a także wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, nowe ławki i siedziska na płycie oraz w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro. Będzie to miejsce do organizowania wydarzeń kulturalnych, które będzie dysponowało m.in. mobilną sceną i zadaszeniem.

Źródło: PIM


Warning: Undefined variable $style in /home/klient.dhosting.pl/siergiejpoz/tenpoznan.pl/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter-pro/class.php on line 4978