Poznań: Zaczyna się remont alejek parku Tysiąclecia

nowe alejki w parku Tysiąclecia fot. PIM

Zmiany w parku Tysiąclecia są coraz lepiej widoczne. Teraz zmieniają się alejki – znika popękany, zniszczony asfalt i już wkrótce spacerowicze będą mogli korzystać z nowych, wygodnych ścieżek z nową nawierzchnią.

– Stara i spękana nawierzchnia alejek odchodzi w niepamięć. Aktualnie w parku Tysiąclecia prowadzone są zaawansowane prace ziemne, montowane są krawężniki i również kładziona jest nawierzchnia mineralno-żywiczna. Przypominamy, że na czas robót dostęp do parku jest ograniczony – mówi Magdalena Ras, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zaplanowane prace obejmują wymianę konstrukcji istniejących alei parkowych oraz ich zawężenie, a dla części istniejących alei – zmianę nawierzchni z bitumicznej na mineralno – żywiczną. Przewidziano również likwidację istniejących ciągów pieszych, które nie są wykorzystywane. Do rozbiórki zakwalifikowano też istniejące murki oraz schody.

W miejscach rozebranych nawierzchni utwardzonych pojawi się ziemia i trawniki. Nasadzone zostaną również nowe drzewa i krzewy. W parku pojawią się też nowe ławki i kosze na śmieci.

Źródło: PIM

Podziel się: