Poznań: Zaczyna się nabór do programu małej retencji

mała retencja fot. UMP
Osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorcy, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które chca podjąć działania retencjonowania deszczówki – wszyscy mogą składać wnioski o dofinansowanie na działania związane z małą retencją. Nabór rozpoczyna się 20 maja.

W programie chodzi o działania, które zapobiegną natychmiastowemu spływaniu deszczówki do kanalizacji deszczowej, a zamiast tego zatrzymają ją na miejscu i wykorzystają, na przykład do podlewania domowych ogródków.

– Zachęcam poznaniaków i poznanianki do gromadzenia i zagospodarowywania wód opadowych – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Jest to działanie niezbędne w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych. Zwiększenie naturalnej retencji wpłynie m.in. na poprawę lokalnego mikroklimatu oraz pozwoli odciążyć sieć wodociągową. W ten sposób każdy może się przyczynić do oszczędności zasobów wodnych na własnej posesji.

O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy Poznania: osoby prywatne, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i przedsiębiorcy. Nieruchomość, na którą składają wniosek, również musi się znajdować na terenie miasta, a wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać do 50 tys. zł, pozostali – do 5 tys. zł.

– Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – – tłumaczy Agnieszka Górczewska, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

W tym roku na małą retencję miasto Poznań przeznaczy 500 tys. zł. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków. Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja i potrwa do 10 czerwca. Można je składać drogą pocztową (list polecony należy nadać na adres Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań – z dopiskiem ” Deszczówka”) lub poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP (/UMP/Poznan/SkrytkaESP). Po ustaniu zagrożenia epidemicznego, wnioski o dotację będzie można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta na placu Kolegiackim.

UMP

Podziel się: