kamienica na rogu Stawnej i Szewskiej fot. UMP

Poznań: Zabytki idą do remontu. Ile pieniędzy przeznaczyło miasto?

1,7 mln zł – tyle poznańscy radni przyznali w tym roku na dofinansowanie remontów 16 zabytkowych budynków w mieście. Wśród nich są kamienica Margarety Grüder na Łazarzu, wiatrak typu holenderskiego przy ul. Milczańskiej oraz secesyjne budynki na Jeżycach.

O dotację mogą się starać prywatni właściciele kamienic, a może ona być przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które nie są własnością miasta.

– Chętnych na dofinansowanie było wielu, co bardzo nas cieszy – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. – Wpłynęły 23 wnioski, dwa nie spełniały jednak wymagań formalnych. Po dogłębnej analizie rekomendowaliśmy radnym przyznanie dofinansowania dla 16 z nich. Podczas oceny wniosków braliśmy pod uwagę rangę i stan zachowania obiektu oraz ewentualne zagrożenie związane z brakiem renowacji. Ważne było również to, czy mamy np. do czynienia z kontynuacją prac.

Większość budynków, które dostana dofinansowanie, to budynki świeckie. Na Jeżycach 230 tys. zł przeznaczono na renowację elewacji frontowej i północnej secesyjnej kamienicy przy ul. Roosevelta 2, a 120 tys. zł – na remont dachu w budynku przy ul. Krasińskiego 4a. 67 tys. zł dostanie także Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 na renowację stolarki okiennej.

Na Łazarzu 100 tys. zł dofinansuje renowację elewacji frontowej budynku przy Rynku Łazarskim 7/Małeckiego 20, 112 tys. zł – prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrz oraz stolarki w kamienicy Margarety Grüder przy ul. Strusia 3-3a, a 150 tys. zł – elewację, balkony i dach kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 17.

150 tys. zł zostanie przeznaczonych na kontynuację prac przywracających świetność wiatrakowi z 1910 roku, który stoi przy ul. Milczańskiej 2 – a to jedyny taki obiekt na terenie Poznania. Z kolei gmina żydowska dostanie 110 tys. zł na konserwację i renowację okien w budynku u zbiegu ulic Stawnej i Szewskiej, a kamienica przy Starym Rynku 48 – 17 tys. na izolację przeciwwilgociową piwnic.

Dofinansowanie dostaną też budynki sakralne. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary otrzyma 250 tys. zł dotacji na remont elewacji obiektu wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, a 80 tys. zł na konserwację elewacji przykościelnej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej. Klasztor karmelitów bosych przy Działowej otrzyma 100 tys. zł na kolejny etap remontu elewacji oraz więźby dachowej z wymianą pokrycia w kościele. Parafia pw. św. Rocha otrzyma 20 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie witraży północnej ściany prezbiterium w kościele przy ul. św. Rocha.

100 tys. zł otrzyma także parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Mariackiej 15 na kontynuację remontu elewacji i naprawę dachu kościoła, a 44 tys. zł parafia ewangelicko-metodystyczna na konserwację zabytkowych drzwi w kościele ewangelicko-metodystycznym przy ul. Ogrodowej.