Poznań: Zabudowa Fortu VIIa. Czy inwestor i społecznicy się dogadają?

wizualizacja Fortu VIIa fot. Constructa Plus
– Chcemy rozmawiać – zapewnia firma Constructa Plus, która chce zrewitalizować Fort VIIa i wybudować w nim osiedle mieszkaniowe. Ma to być wzorcowy przykład biomu miejskiego.

Przypomnijmy: firma Constructa Plus kupiła teren od Agencji Mienia Wojskowego i chce wokół fortu wybudować osiedle, a sam fort wyremontować i zamienić na centrum kulturalno-społeczne dla tej części miasta. Przeciwko temu protestują społecznicy, bo inwestycja wymaga wycinki 1500 drzew, a sam teren fortu jest objęty ochroną – jako zabytek architektury i jako teren objęty ochroną Natury 2000.

Dodatkowo przeciwnicy inwestycji podnoszą fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zabudowy na tym terenie. Nie mają także zaufania do dewelopera, że zrealizuje obietnice, bo akurat w Poznaniu zdecydowanie mamy najczęściej do czynienia z odwrotnymi sytuacjami, których efekty straszą później w mieście – przykładem są choćby „wille miejskie” wciśnięte w zbyt małą działkę przy Drodze Dębińskiej, gdzie sąsiad sąsiadowi zagląda w okno bez najmniejszego wysiłku.

W starannie przygotowanej prezentacji na swojej stronie, którą Constructa Plus chce zachęcić oponentów projektu do dyskusji i zmiany opinii tak o firmie, jak i o samym projekcie. Współpracuje przy nim z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, z którą chce powołać fundację odpowiedzialną za stworzenie programu funkcjonowania centrum społeczno – kulturalnego w forcie – i będzie to program bezpłatny dla mieszkańców.

„Wsparci europejskim funduszem chcemy podjąć się kompleksowej rewitalizacji fortu” – czytamy na stronie – „odrestaurowania i modernizacji zabytkowej części z zaplanowaniem funkcji społecznych, które będą w niej realizowane, a także jakościowej przebudowy istniejącej zieleni w parkową zieleń urządzoną, co będzie skutkowało otwarciem Fortu dla mieszkańców”.

Z kolei od strony przyrodniczej projekt zakłada stworzenie innowacyjnego biomu miejskiego, czyli rodzaju ekologicznej osady przyszłości, korzystającej z rozwiązań proekologicznych i wspierającej przyrodę w warunkach miejskich.

„Dzisiejszy teren Fortu to zdegradowana przestrzeń ze stopniowo niszczejącymi zabytkowymi zabudowaniami powojskowymi oraz otulina zadrzewiona roślinami o charakterze samosiewów, z licznymi wiatrołomami” – wyjaśnia firma w opisie. – „Cały drzewostan pochodzi z okresu po II wojnie światowej. Zaplanowane wycięcie części drzew wynika z konieczności ochrony zabudowań fortecznych. Fort, poza sporadycznymi odwiedzinami i wycieczkami, stanowi „białą plamę” w przestrzeni miasta i nie jest wykorzystywany w żaden sposób”.

Jeśli na tym terenie powstanie osiedle zgodne z koncepcją Constructy Plus, to fort będą przecinały ścieżki edukacyjne poświęcone aktywnemu wspieraniu miejskiej przyrody, powstaną pasieki, kwietne łąki, domy dla owadów, siedliska jeży, a także miejsca bytowania ptaków sprzyjające odchowaniu młodych. W ten sposób środkowa części fortu, która jest objęta ochrona Natura 2000, dostanie dodatkową osłonę zieleni.

„Zabudowa mieszkaniowa w tym projekcie stanowi ekonomiczne wsparcie kosztowego zadania jakim jest pełna rewitalizacja fortu i przekształcenie go w wartościową społecznie, architektonicznie, historycznie i przyrodniczo przestrzeń” – tłumaczą twórcy projektu. – „Jednocześnie jest rozwinięciem idei biomu miejskiego, w którym przeplata się zabytek, środowisko i społeczeństwo.

Podziel się:

Ostatnio dodane: