Poznań fot. UMP

Poznań z wysokim ratingiem “A-“

Fitch Ratings kolejny raz przyznało Poznaniowi wysoką ocenę ratingową “A-“, z perspektywą stabilną.

Jest to maksymalny rating jaki może uzyskać polskie miasto – ze względu na zasadę, że rating samorządu nie może przewyższać ratingu państwa, w którym on się znajduje. Wysoka ocena ratingowa jest dobrą informacją dla miasta, ze względu na potencjalne zaangażowanie inwestorów, dla których rating jest istotnym wyznacznikiem wiarygodności.

– Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spłaty długu pozostaną mocne w średnim okresie, zgodnie z niezmienionym scenariuszem ratingowym Fitch. Ratingi miasta uwzględniają również wysoką zdolność Poznania do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętą gospodarkę Poznania w porównaniu do innych polskich miast. Ratingi biorą również pod uwagę wysokie zobowiązania pośrednie miasta – można przeczytać w komunikacie Fitch.

Wysokiego ratingu nie obniża nawet wysokie zadłużenie Poznania oraz perspektywa kolejnych budżetów, uchwalanych z deficytem. – Fitch prognozuje, że zobowiązania pośrednie Poznania zaczną ponownie rosnąć od 2019 r. i w średnim okresie mogą wzrosnąć do 1,6 mld zł, stanowiąc 40% dochodów bieżących Miasta (2018: 1,1 mld zł oraz 30% dochodów bieżących). Będzie to wynikać z nowych inwestycji realizowanych przez spółki miejskie, przede wszystkim spółkę świadczącą usługi transportu publicznego. Zobowiązania te nie powinny jednak wywierać presji na budżet miasta, ponieważ większość tych zobowiązań dotyczy spółek miejskich, które charakteryzują się dużą zdolnością do samodzielnej obsługi długu – czytamy dalej w komunikacie.

Fitch odniósł się również bezpośrednio do wyników finansowych Poznania za 2018 rok. – W 2018r. wyniki operacyjne Poznania były bardzo dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 522 mln zł i stanowiła 14,7% dochodów operacyjnych (2017: 418 mln zł oraz 12,7%). Wyniki te były wspierane przez szybko rosnące dochody podatkowe (wzrost o 10,8% w porównaniu do 7,4% w 2017r.), przede wszystkim z PIT, CIT oraz podatków lokalnych w związku ze wzrostem gospodarczym. Szybko rosnące dochody podatkowe w pełni zrekompensowały narastającą presję na wydatki operacyjne, jaką powoduje wprowadzona przez rząd reforma oświaty oraz rosnące płace w gospodarce krajowej – stwierdzili autorzy raportu.

Największym czynnikiem ryzyka, który mógłby wpłynąć na obniżenie ratingu stolicy Wielkopolski, jest ewentualne obniżenie ratingu dla całego kraju.

Daj znać innym

Dodaj komentarz

avatar