Poznań: Wywóz śmieci. Duża podwyżka opłat

fot. UMP

Od początku lipca zmianie ulegną opłaty za wywóz śmieci z lokali niezamieszkałych. Taką decyzję podjęli radni miejscy.

Wprowadzone zmiany dotyczą nieruchomości w których powstają odpady, a jednocześnie w których nikt nie mieszka. Czyli np. sklepy, biura… Stawka ma zależeć od wielkości pojemnika na śmieci. Osoby zarządzające takimi nieruchomościami powinny być jednak przygotowane na znaczne podwyżki opłat.

– Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na zagospodarowanie odpadów. Urealnienie stawki za odbiór jednego pojemnika wynika z konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, co dotychczas uniemożliwiały zaniżone, maksymalne kwoty wskazane w ustawie – tłumaczą podwyżki urzędnicy.

Szczegółowa lista zmian stawek w tabelce poniżej (kliknij zdjęcie, żeby je powiększyć).

Miasto zaznacza, że przyjęte stawki nie są maksymalnymi oraz, że inne gminy często zdecydowały się na przyjęcie wyższych stawek. Jednocześnie urzędnicy tłumaczą, na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłat: – “Z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponad 91% nakładów stanowią koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK/MPSZOK). Pozostałe niespełna 9% kosztów jest ponoszone na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną systemu” – wyjaśniają.

Źródło: UMP

Podziel się: