Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała

Poznań: Wysoki rating stolicy Wielkopolski

Agencje Moody’s Investors Service oraz Fitch Ratings potwierdziły wysoki rating Poznania. Perspektywa ratingów według obu instytucji jest stabilna , co oznacza, że wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie.

26 lutego 2021 r. agencja Moody’s Investors Service potwierdziła po raz kolejny międzynarodowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A3 z prognozą stabilną. Dzień później również agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie “A-“. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wysoki i stabilny rating jest zawsze powodem do zadowolenia. Oznacza bowiem, że miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, prowadzi rozważną politykę finansową i zapewnia swoim mieszkańcom usługi wysokiej jakości. A to z kolei przyciąga inwestorów, ułatwia dostęp do rynków finansowych – i pozwala na pozyskanie kapitału na korzystniejszych warunkach…

Moody’s podkreśla rozważną politykę fiskalną miasta, co skutkuje stałymi dobrymi wynikami finansowymi i umiarkowanymi poziomami zadłużenia. To dzięki temu mamy bogatą i zróżnicowaną lokalną gospodarkę, a PKB na mieszkańca drugi najwyższy w Polsce, po Warszawie. Rating uwzględnia także aktywną działalność inwestycyjną miasta poprzez miejskie spółki.

W przypadku agencji Fitch rating Poznania, czyli “A-” to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji. Jest ona taka sama jak ocena wiarygodności kredytowej Polski. Fitch utrzymał również swoją poprzednią opinię – że ocena miasta jest ograniczona ratingiem Polski.

W swojej ocenie Fitch bierze pod uwagę dobre zarządzanie finansami miasta ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, stabilne źródła dochodów i stabilną płynność finansową. Na rating Poznania miał też wpływ fakt, że miasto zapewnia mieszkańcom usługi komunalne w znacznie większym zakresie niż jest zobowiązane. istotny jest też fakt, że Poznań, w przeciwieństwie do większości polskich miast, wykazuje elastyczność, jeśli chodzi o zwiększanie dochodów z opłat za usługi komunalne lub czynszów.

Poznań jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. Świadczy o tym jeden z najwyższych w kraju poziomów Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (dwukrotnie przewyższający średnią krajową) oraz jedna z najniższych wśród polskich miast stopa bezrobocia. Moddy’s ocenia Poznań od 2001 roku, a rating miasta jest niezmieniony od 2006.

Agencje Moody’s Investors Service oraz Fitch Ratings są jednymi z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych.

UMP

3 4 votes
Oceń artykuł
2 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze