Poznań: Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Miasto ogłasza wyniki

Stare Miasto Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Władze miasta prowadzą rekrutację do szkół ponadpodstawowych wspólnie z władzami powiatu i właśnie ogłosiły wyniki pierwszego etapu. Do wybranych szkoły zakwalifikowało się 9366 uczniów: 4182 do liceów, 3878 do techników i 1306 do szkół branżowych I stopnia.

Miasto na rok szkolny 2022/2023 przygotowało 7 692 miejsca dla absolwentów szkół podstawowych – to prawie 2500 miejsc więcej niż liczba absolwentów poznańskich szkół podstawowych. Wspólna oferta miasta i powiatu obejmowała 9727 miejsc (4182 w liceach ogólnokształcących, 3986 w technikach, 1559 w branżowych szkołach I stopnia) – są więc jeszcze wolne miejsca dla chętnych w technikach i szkołach branżowych. W tegorocznej rekrutacji złożono 13 253 wnioski. Najwięcej, bo aż 9849 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 3664 do technikum, a 834 do szkoły branżowej I stopnia. 374 wnioski zostały złożone przez uczniów obywateli Ukrainy, absolwentów klas ósmych.

Obecnie 3854 osoby na obecnym etapie rekrutacji, nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły, jednak ponieważ kandydaci mogli brać  udział w kilku rekrutacjach i zakwalifikować się do kilku szkół, więc dopiero gdy podejmą decyzję, którą szkołę wybierają i zwolnią pozostałe miejsca, będzie wiadomo tak naprawdę, ile zostało wolnych miejsc w szkołach.

To nastąpi 2 sierpnia, bo do 1 sierpnia do godziny 15.00 uczniowie muszą potwierdzić wybór konkretnej placówki i dostarczyć do niej dokumenty. Wtedy władze miasta oraz powiatu podejmą decyzję o organizacji nauki, na przykład o otwarciu dodatkowych klas. Obecnie rezerwy miasta wynoszą około 2500 miejsc. W poprzednim roku szkolnym średnio 10 proc. kandydatów zakwalifikowanych do liceów ogólnokształcących i 20 proc. kandydatów zakwalifikowanych do techników i szkół branżowych nie potwierdziło woli nauki w danej szkole.

Jak informują władze miasta, w tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszyły się: XXXVIII LO, III LO, Technikum Komunikacji LO św. Marii Magdaleny, XII LO, XXI LO, XXIX LO, XXXI LO, XXVIII.

Wśród najpopularniejszych oddziałów w tegorocznej rekrutacji znalazły się:

Technikum Komunikacji – technik programista
XV Liceum Ogólnokształcące – klasa psychologiczno-pedagogiczna
XIV Liceum Ogólnokształcące – klasa psychologiczno-dietetyczna
XXV Liceum Ogólnokształcące -klasa psychologiczno-językowa
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące -klasa prawniczo-psychologiczna
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące -klasa prawniczo-psychologiczna
III Liceum Ogólnokształcące – Vespucci
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa ekonomiczno – językowa
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa politechniczna
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne – technik mechatronik

Szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych szkół i tegorocznej rekrutacji można znaleźć na stronie Nabór.

Podziel się: