szkoła Działyńskich 5 fot. PIM

Poznań: Wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych

Do wybranej placówki dostało się ponad 7,6 tys. kandydatów. 760 nie dostało się do żadnego liceum, technikum i szkoły branżowej. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W tym roku miasto prowadziło nabór wspólnie z powiatem poznańskim.  W tegorocznej rekrutacji do szkół miasta i powiatu złożono 11 872 wnioski. Najwięcej, bo aż 6082 kandydatów, starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 4414 do technikum, a 1376 do szkoły branżowej I stopnia.

Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 7686 uczniów (3872 do liceów, 3047 do techników i 767 do szkół branżowych I stopnia). Liczba niezakwalifikowanych kandydatów wynosi 760 (te osoby, na obecnym etapie rekrutacji, nie zostały przyjęte do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły). Najwięcej, bo 579 z nich nie dostało się do wybranego liceum. W przypadku techników było to 162 uczniów, a szkół branżowych – 19.

Wyniki te przedstawiają się dużo lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy o przyjęcie do szkoły średniej starał się tzw. podwójny rocznik. Wówczas liczba osób niezakwalifikowanych w pierwszym etapie naboru wyniosła aż ponad 3,4 tys. W tym roku, po pierwszym etapie naboru, do dyspozycji kandydatów nadal pozostają 903 wolne miejsca (122 w liceach, 228 w technikach, 553 w branżowych szkołach I stopnia).

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 miasto przygotowało łącznie 261 oddziałów (127 w liceach ogólnokształcących, 98 w technikach i 36 w branżowych szkołach I stopnia). Wspólna oferta miasta i powiatu obejmowała 8598 miejsc (4003 w liceach ogólnokształcących, 3275 w technikach, 1320 w branżowych szkołach I stopnia).

W rekrutacji największą popularnością wśród liceów cieszyły się: I LO, IX LO, VI LO, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny i IV LO. Najbardziej oblegane oddziały to I Liceum Ogólnokształcące – Columbus, IX Liceum Ogólnokształcące – europejski, VI Liceum Ogólnokształcące – ekonomiczno-językowy, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny – biologiczno-chemiczny, IV Liceum Ogólnokształcące – medyczny.

Wśród najbardziej popularnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe znalazły się: Technikum w Tarnowie Podgórnym – technik logistyk, Zespół Szkół Ekonomicznych – technik ekonomista, Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – technik informatyk, Technikum Komunikacji – technik informatyk oraz Technikum Łączności – technik programista.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. Od 13 do 18 sierpnia (do godz.15) należy dostarczyć do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie.

19 sierpnia do godz. 14.00 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Do 20 sierpnia Wielkopolski Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Informacje takie będą dostępne również na stronie portalu oświatowego Urzędu Miasta Poznania.

Ze względu na ograniczenia czasowe w tym roku nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Po 20 sierpnia naboru na wolne miejsca będą dokonywali dyrektorzy szkół i to bezpośrednio do nich należy zwracać się z wnioskiem o przyjęcie kandydata.

Szczegółowe Informacje o ofercie poszczególnych szkół i tegorocznej rekrutacji można znaleźć na stronie miasta poświęconej naborowi.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar