Poznań: Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Arena Zawodów fot. UMP
Ponad 8 tysięcy uczniów, którzy stanęli przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, dostało się do wybranego liceum, technikum lub szkoły branżowej. 1417 absolwentów podstawówek będzie musiało jednak wziąć udział w drugim naborze.

Drugi nabór jest przeznaczony dla tych uczniów z Poznania i powiatu poznańskiego, którzy nie zostali przyjęci do wybranej przez siebie szkoły – w tym roku jest ich 1417. Najwięcej, bo 1066 z nich nie dostało się do wybranego liceum. W przypadku techników było to 314 uczniów, a szkół branżowych – 37. Po pierwszym naborze pozostały dla nich 754 wolne miejsca (45 w liceach, 183 w technikach, 526 w branżowych szkołach I stopnia).

Ogółem w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w mieście i powiecie złożono 9485 wniosków. Najwięcej, bo aż 4987 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 3664 do technikum, a 834 do szkoły branżowej I stopnia. 8068 uczniów dostało się do wybranych szkół (3921 do liceów, 3350 do techników i 797 do szkół branżowych I stopnia).

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Miasto Poznań przygotowało łącznie 253 oddziały (124 w liceach ogólnokształcących, 95 w technikach i 34 w branżowych szkołach I stopnia). Wspólna oferta Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego obejmowała 8822 miejsc (3966 w liceach ogólnokształcących, 3533 w technikach, 1323 w branżowych szkołach I stopnia).

Wśród najpopularniejszych oddziałów w tegorocznej rekrutacji znalazły się:

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa prawniczo-psychologiczna z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
Technikum Komunikacji – technik programista
I Liceum Ogólnokształcące – Columbus
XV Liceum Ogólnokształcące – oddział psychologiczno-pedagogiczny
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny – oddział matematyczno-informatyczny
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa ekonomiczno – językowa
XII Liceum Ogólnokształcące – humanistyczna
Technikum Komunikacji – technik informatyk
XXV Liceum Ogólnokształcące- psychologiczno-językowa
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa Prawniczo-Psychologiczna z rozszerzoną historią

Jeśli chodzi o szkoły kształcące w zawodzie, trend się nie zmienił. Nadal najwięcej młodych ludzi chce zostać informatykami, ekonomistami i programistami.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. Do 30 lipca należy dostarczyć do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: