UPP wykład on line fot. UPP

Poznań: Wykłady on line na Uniwersytecie Przyrodniczym – więcej studentów niż w realu!

– Na wykładach w sali rzadko kiedy mogliśmy liczyć na taką frekwencję – przyznają wykładowcy uczelni. – A teraz? Loguje nam się po 100 procent studentów!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dotychczasowym trybie rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołał Zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego na uczelni. Do wykorzystanie zaproponowano: MS Teams – Moduł Office 365, GoogleEdu, platformy wideokonferencyjne oraz wprowadzanie rozbudowanych materiałów dydaktycznych poprzez Wirtualny Dziekanat. Zaletą wszystkich zaproponowanych systemów jest to, że są bezpłatne w wersji podstawowej i możliwe jest ich natychmiastowe udostępnienia dla wszystkich pracowników i studentów UPP.

Początki nie były łatwe, ale teraz zajęcia odbywają się prawie zgodnie z planem. Prawie – ponieważ zajęcia w laboratorium czy w terenie nie zawsze dają się przełożyć na pracę on line.

– Wiele zajęć realizowanych jest zgodnie z planem – mówi prorektor, prof. Krzysztof Szoszkiewicz. – A co najważniejsze z niemal 100% frekwencją. W wykładach on-line uczestniczy więcej studentów niż podczas zajęć w sali wykładowej.

I ten fakt zgodnie potwierdzają wszyscy dydaktycy.
– Na mój wykład o przedsiębiorczości, organizowany przy użyciu Zoom Video Communications, w ramach przedmiotu Tworzenie i prowadzenie małej firmy, dla studentów III roku kierunku Ekonomia zalogowało się 100 osób – mówi dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP. – Na wykład prowadzony w sali rzadko kiedy mogłam liczyć na taką frekwencję. Również na seminariach magisterskich i licencjackich organizowanych w mojej katedrze mogliśmy liczyć na 100% frekwencję. Studenci prezentowali fragmenty swoich prac, z kolei promotorzy i prowadzący seminaria udzielali wskazówek. Wyznaczyliśmy terminy konsultacji i dalszych spotkań zgodnie z kalendarzem zajęć.

Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym poprzez instrukcje i informacje zapewniono skuteczne funkcjonowanie Wydziału, katedr i zdalnego nauczania tak po polsku, jak i po angielsku. Odbywają się zebrania dziekańskie, z kierownikami, pracownikami w katedrach, seminaria naukowe, seminaria doktoranckie, magisterskie, licencjackie.

– Odbywam takie spotkania ze starostą roku danego kierunku studiów i starostami poszczególnych grup – Opowiada dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann. – Angażuję studentów w tworzenie sprawnej komunikacji, uczę, w jaki sposób posługiwać się wybranym narzędziem do komunikacji, tak aby na ćwiczeniach wszyscy byli już z nimi obeznani i mogli w pełni w nich uczestniczyć. Prowadzę szereg ćwiczeń w tym semestrze. Każda grupa, przed ćwiczeniami ma wysłany materiał poglądowy, do którego w trakcie spotkania odnoszę się, omawiam, staram się zwrócić uwagę na najważniejsze elementy. Następnie z każdych ćwiczeń oczekuję udokumentowania przez nich efektów swoich prac.

Taki tryb pracy nie jest łatwy i wiąże się z dodatkowym obciążeniem tak dla wykładowców, jak i studentów wynikającym z konieczności weryfikacji efektów uczenia się, sprawdzania zadanych prac. Czy wszyscy dają radę? No cóż, podczas nauczania on line trudniej schować się za plecami kolegów…. Ale ostateczna weryfikacja jak zawsze odbędzie się podczas sesji egzaminacyjnej.

UPP, el

4
Dodaj komentarz

avatar
Ja
Ja

Co wy piszecie jak dopiero od poniedziałku zaczynają się wykłady ?

Ja
Ja

Co wy piszecie jak dopiero od poniedziałku zaczynają się wykłady ?

Ja
Ja

Co wy piszecie jak dopiero od poniedziałku zaczynają się wykłady ?

Zuza
Zuza

Czy w regulaminie UP nie jest tak, że wykłady są obowiązkowe? ? Czyli normalnie powinna być frekwencja albo wylot ze studiów ?