Poznań: Wycinka drzew przy Kurlandzkiej do ponownej analizy

Kurlandzka - Stop wycince drzew fot. Sławek Wąchała
Przebudowa wiaduktu w ciągu Kurlandzkiej ruszy jeszcze w tym roku. Inwestycja posiada już wszystkie niezbędne zgody. Zanim jednak rozpocznie się budowa, ponownie zostanie rozpatrzona sprawa drzew tam rosnących.

Jak informuje ZDM, ponowna analiza zakresu wycinki zieleni na terenie budowy zostanie przeprowadzona ze względu na protesty mieszkańców. Spółkę zobowiązał do tego po spotkaniu z mieszkańcami Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. Wiedząc, jak ważne dla nich są drzewa rosnące w rejonie wiaduktu, ponownie przeprowadzona będzie analiza kolidującej z inwestycją zieleni, by usunąć je możliwie jak najmniej.

Przypomnijmy, że konieczność wycinki 80 drzew jest spowodowana nie tylko budową jako taką, ale też koniecznością zapewnienia miejsca na instalację ekranów akustycznych w pasie drogowym ul. Kurlandzkiej. Ponadto decyzja środowiskowa, która nakazała tę wycinke i budowę ekranów, jest obecnie ponownie analizowana przez RDOŚ.

Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ulicą Bolesław Krzywoustego, który powstał w latach 70. ubiegłego wieku wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy czteroprzęsłowy – wyposażony w dwie jezdnie, chodniki i drogę rowerową. Będzie posiadał oświetlenie i, co najważniejsze, odwodnienie, którego istniejący obiekt nie posiada. Skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną przebudowane na ronda. Poprawią one bezpieczeństwo wjeżdżających, jak i zjeżdżających z wiaduktu.

W ramach istniejącego pasa drogowego, ukształtowania terenu i uzbrojenia podziemnego oraz biorąc pod uwagę warunki techniczne i przepisy prawa projektanci rozmieścili, w sposób optymalny, wszystkie niezbędne elementy infrastruktury – jezdnie, chodniki, drogę rowerową, oświetlenie i ekrany. Warto również podkreślić, że aby zmniejszyć poziom hałasu w projekcie zastosowano dodatkowe rozwiązania, takie jak cicha nawierzchnia na jezdniach i ograniczenie prędkości pojazdów.

Warto przypomnieć, że w ramach całej inwestycji zostanie nasadzonych ponad 9 300 sztuk roślin (w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy, rośliny cebulowe) o łącznej powierzchni 1 318 metrów kwadratowych. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej, od strony osiedla Orła Białego, zostanie posadzony szpaler lip oraz krzewy jaśminowca. Ponadto w rejonie inwestycji, w uzgodnionej m.in. z ZDM lokalizacji, posadzonych zostanie około 170 drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych.

ZDM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: